Juridik, Bygga nytt hus

Regeländring för enstegstätad putsfasad pausas

Enstegstätade putsfasader har länge varit ett problem, men nästa år skulle en ändring av byggreglerna ha satt stopp för byggmetoden. Nu skjuter Boverket upp ändringen ett år. Anledningen uppges vara att Boverket nu även fått i uppdrag att se över byggreglerna för små lägenheter för studenter och ungdomar och att de inte har möjlighet att göra årliga förändringar av byggreglerna utan måste göra alla samtidigt. Således blir det aktuellt med en förändring av reglerna först 2014.

Regeländringen skulle innebära ett förtydligande om att putsad regelvägg bör utformas med kapillärbrytning och dränering. Boverket räknar då med en besparing på 320 miljoner kronor per år när ändringen är genomförd.

2010 hade 37 procent av husen med enstegstätad putsfasad fuktskador och 43 procent ansågs ligga i riskzonen. 

Källa: Nyteknik.se