Myndighet ställer krav på färdigställande av hus

Fem år och endast stommen är rest, nu sätter byggnadsnämnden press.

Efter klagomål från grannar får en fastighetsägare nu två år på sig att färdigställa sitt hus. Det är byggnadsnämnden i Trollhättan som sätter press eftersom bygget pågått i fem år utan att exempelvis tak och fasader blivit klädda. Endast stommen har rests.

Grannarna har bland annat klagat på att bygget inte blir klart och på att tomten är ovårdad vilket är det som fått byggnadsnämnden att undersöka saken mer noggrant och nu utfärdat ett krav om färdigställande. Bygglovet gavs för mer än fem år sedan. Vad som gjort att det tagit så lång tid att komma vidare i byggandet uppges inte.

Källa: Ttela.se