Juridik

Kvinna överklagade och får nu bygga sitt tvåvåningshus

Mark- och miljödomstolen finner byggnadsnämndens beslut synnerligen anmärkningsvärt och menar att kvinnan borde få förhandsbesked om bygglov.

En kvinna från Fryksås får rätt i mark- och miljödomstolen. Kvinnan hade ansökt om bygglov för ett 60 kvadratmeter stort hus om två våningar men fått nej av både byggnadsnämnden och länsstyrelsen trots att liknande hus uppförts på granntomterna, men hon gav inte upp utan överklagade.

Nu skriver mark- och miljödomstolen att byggnadsnämndens beslut är synnerligen anmärkningsvärt och att det inte finns fog för det.

Argumentet från byggnadsnämnden är, enligt Dt.se, att området är sankt och olämpligt att bebygga, medan länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att ett sådant hus skulle avvika för mycket från fäbodens traditionella bebyggelsemönster.

Mark- och miljödomstolen har därför undersökt tomten och kommit fram till att det kan byggas på det sätt som kvinnan vill då övrig bebyggelse också avviker från fäbodens traditionella bebyggelsemönster samt att markens eventuella olämplighet kan lösas byggnadstekniskt. Således bör kvinnan få rätt till det förhandsbesked hon från början ansökte om.