Attefallshus, Tillbyggnad

Vad kostar en attefallstillbyggnad?

En ritning av en liten tillbyggnad.

En ritning av en liten tillbyggnad. Foto: Medlemmen tohatsu.

Vill du bygga till huset med en bygglovsbefriad attefallstillbyggnad? Vi har tillsammans med en arkitekt räknat på vad det kan tänkas kosta och vad det är som påverkar priset för en attefallstillbyggnad.

En attefallstillbyggnad är en bygglovsbefriad tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter som får byggas på befintliga en- eller tvåbostadshus. Vi har räknat på vad en sådan kan kosta. I det här fallet handlar det om att man bygger till huset med ett extra sovrum. Vi har inte räknat med rivningsarbete, deponi och återställning av tomt. 

Kvadratmeterpriset för en attefallstillbyggnad landar på cirka 20 000 kronor, men det kommer mest troligt att öka mot 25 000 kronor när du räknar in förberedelser (bygglovsanmälan, rivning mm), oväntade händelser samt återställning.

Som alltid är det viktigt att ha i åtanke att alla tillbyggnader skiljer sig från varandra, det är därför stor prisvariation beroende på materialval, förutsättningar på plats och val av hantverkare.

Kostnadskalkyl

Attefallstillbyggnad kostnad: 295 875 kr
Avgår ev ROT: 48 450 kr (per person)
Kostnad efter ROT-avdrag: 247 425 kr

Arbetskostnad: 161 500 kr
Materialkostnad: 134 375 kr

Stora materialposter:

Grund: 14 000 kr
Panel: 24 075 kr
Tak: 12 902 kr

Aluminiumbeklädda fönster & dörrar (fönsterdörr, innerdörr): 53 922 kr (inkluderar foder, trycken, trösklar mm)

Sovrum (gips, lister, garderob, golv mm): 9 077 kr

Det tillkommer även mindre poster såsom elmaterial, plåtar för anslutning, färg (utomhus/inomhus), väv mm. Därav slutkostnaden ovan för materialet.

Attefallstillbyggnad
Foto: Bara Byggare AB

Vilka regler gäller för en attefallstillbyggnad?

Trots att en attefallstillbyggnad är bygglovsbefriad är det inte bara att sätta igång och bygga. I de allra flesta fall kräver den en bygganmälan och ett startbesked innan du får sätta igång. Det kan också vara så att detaljplanen kräver bygglov även för attefallstillbyggnad. Du måste således göra lite research innan du sätter igång.

Även om reglerna för attefallstillbyggnader är väldigt frikostiga finns det en del begränsningar att ta hänsyn till. Exempelvis får du bara utföra en sådan tillbyggnad på huset, du kan inte bygga till samma hus flera gånger med en attefallstillbyggnad.

Andra regler som rör attefallstillbyggnader:

  • Den får inte byggas högre än huset taknockhöjd, 
  • får inte placeras närmare grannens tomt än maximalt 4,5 meter, 
  • får inte vara större än 15 kvadratmeter bruttoarea samt 
  • får inte byggas inom bebyggelseområden som anses särskilt värdefulla alternativt i områden som är viktiga för totalförsvaret.

Vad är det som påverkar priset?

Ska du bygga till huset, oavsett om det är en attefallstillbyggnad eller en större tillbyggnad, kommer priset främst att påverkas av vad du tänkt ha för funktioner i tillbyggnaden - exempelvis är det stor prisskillnad på badrum och sovrum - hur stor den är och vem som gör arbetet. Det blir exempelvis ett dyrare kvadratmeterpris om du bygger smått.

– Detta beror på att nästan alla byggprojekt har en overhead, såsom etablering för markarbetet exempelvis, säger Calle Posse och fortsätter:

– En tillbyggnads pris beror också väldigt mycket på vilken standard du bygger med. Vilka kvaliteter i byggmaterial och i ytskikt/produkter. Våta ytor såsom badrum är dyrast, därefter kök. Köket kan i och för sig bli väldigt dyrt om det innebär att man byter hela befintliga köket.

Det finns förstås även en rad andra faktorer som också spelar roll för vad slutpriset landar på. Markarbetet är en sådan faktor, om du måste spränga blir det dyrare än om du har mark som det bara är att schakta och anlägga grund på. Likaså om du har stor höjdskillnad och måste planera för det, källare och suterräng är betydligt dyrare än övrig byggnation.

Även takets konstruktion och utformning kan ha stor påverkan på priset och är en förhållandevis dyr del i projektet eftersom du ska bryta in i ett befintligt tak.

– Man brukar säga att en vanlig villa kostar cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. En tillbyggnad kan bli både billigare och dyrare än så. Men om man tänker att 25 000 är en rimlig schablon är kostnaden för en attefalls-tillbyggnad på 15 kvadratmeter omkring 350 000–400 000 kronor, säger Calle.

Attefallstillbyggnad
Foto: Sjödin arkitektur AB

Tänk på det här när du bygger attefallstillbyggnad

När du bygger till huset är det, som alltid, viktigt att du planerar design och konstruktion så att det gamla huset får behålla sin värdighet. Dock utgör en attefallstillbyggnad lite av en särskild gren. Du har trots att en ganska liten area att spela på.

– Man måste vara medveten om hur mycket 15 kvadratmeter egentligen är, och att det är byggarean som räknas, alltså inte måtten invändigt. Det är viktigt att tänka över behoven och önskemålen så att de är realistiska, säger Calle Posse.

Han förklarar även att man ska ta i beaktande hur en eventuell utbyggnad påverkar rörelsemönstret och möbleringen i det befintliga huset. 

– Frigörs det ytor och möjligheter eller kommer det att tas bort väggar som tidigare var viktigt för möbleringen?

Samt hur utbyggnaden påverkar tomt och trädgård. Sådant som passager, ljus och skugga.

Uterum
Medlemmen Kriff byggde till ett uterum. Foto: Kriff

Vad kan attefallstillbyggnaden användas till? Allt från att skapa större kök med fler möjligheter i, till extra badrum eller ett nytt sovrum.

– Många gånger är det ett rum till, såsom större badrum, bättre och rymligare hall, luftigare kök och inte minst ett uterum. Många använder också attefalls-tillbyggnaden för att addera ett rum till befintligt hus som redan ligger på max vad som är tillåtet i byggarea, detta ger kanske familjen en möjlighet att bo kvar trots ändrade behov, säger Calle Posse.

När det skall byggas till för att få ett bättre kök så är det inte alltid tänkt att köket ska vara i utbyggnaden, utan det blir en rockad i planlösningen som ger fler och bättre möjligheter till en bättre kökslösning och kanske lite andra mervärden på köpet.

Planerar du din attefallstillbyggnad väl kan den med andra ord skapa helt nya möjligheter i hemmet, men i sämsta fall tar den istället bort utrymmeseffektiviteten. Därför är det mycket viktigt att du tar god tid på dig under projekteringen, med att se över dina behov och hur ni vill använda dessa 15 kvadratmeter extra byggarea.

– Det kan vara idé att se över planlösningen och funktionerna i hela huset. Det är viktigt att disponera kvadratmetrarna rätt.