Juridik

Kommuners särkrav i bostadsbyggandet ska slopas

Regeringen har gjort en utredning av situationen för bostadsbyggandet och resultatet är här.

Enskilda kommuners särkrav, krav som sträcker sig utöver de byggregler som finns, ger en ökad byggkostnad på mellan 10-15 procent visar en statlig utredning som nu föreslår att särkraven ska slopas till förmån för enhetliga byggregler. Att slopa dessa särkrav skulle enligt utredningen innebära ett ökat bostadsbyggande eftersom det minskar kostnaderna.

Länsstyrelsen ska även plockas bort som överklagandeinstans, istället ska ärenden gå direkt till mark- och miljödomstolen. Det skulle förkorta planprocessen och leda till snabbare byggstart. Länsstyrelsen ska istället enbart syssla med tillsyn och rådgivning mot kommunerna. Utredaren Björn Hedlund föreslår även att Länsstyrelsen ska kunna ogiltigförklara avtal med särkrav samt att de ska kunna ingripa mot detaljplanebestämmelser som saknar stöd i lag.

Utredningen visar att särkraven främst finns i storstäderna där också större delen av bostadsbyggandet sker. 70 procent av de 162 tillfrågade byggföretagen uppger att de någon gång stött på särkrav från kommunen, då vanligen i form av energi- eller tillgänglighetskrav. Björn Hedlund menar därför att byggteknik och energikrav bör regleras på nationell och internationell nivå, då kan även samordning ske med länder utanför Sveriges gränser.

Slutligen vill utredaren att det införs ett råd bestående av Energimyndigheten, Boverket, bostadsproducenter och kommuner som tillsammans ska arbeta mer långsiktigt med bygg- och energikrav, samt ta fram underlag för revideringar av byggreglerna.