Ska bli enklare att bygga nära vatten på landsbygden

Utredning slår fast att strandskyddet bör differentieras och att det bör ges mer lokalt inflytande.

Förra året tillsatte regeringen en utredning som syftade till att ta reda på hur strandskyddet kan förändras för att fungera bättre. Nu har utredaren lämnat sitt betänkande till regeringen, och man slår fast att strandskyddet behöver differentieras för att fungera bra på alla platser i Sverige. Utredaren vill se regelförenklingar samt lokala anpassningar som gör det enklare att bygga nära vatten på landsbygden.

- Rent konkret föreslår vi att kommunerna ska kunna peka ut landsbygdsområden i sina kommuner, eller ansöka hos länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet, säger Catharina Håkansson Boman till Sveriges Radio.

Reglerna kommer enligt Catharina att bli strängare i tätbebyggda områden, där ska man vara särskilt restriktiv. Medan de lättas ute på landsbygden där det finns gott om obebyggd mark. 

Naturskyddsföreningen har uttalat sig och är kritiska till förslaget. De anser att det hotar allemansrätten och den biologiska mångfalden.