Hustillverkare, Lösvirke

Hustillverkare eller lösvirke?

Vår medlem Jajada bygger stenhus med källare.

Vår medlem Jajada bygger stenhus med källare. Foto: Jajada

Du har bestämt dig för att du vill bygga hus. Är du lyckligt lottad har du fått tag på en tomt redan. Hur ska du bygga då, med hustillverkare eller i lösvirke? Eller finns det till och med andra sätt att bygga?

Hustillverkare eller lösvirke är inte de enda metoderna du har att välja bland för att bygga hus, utan det finns dessutom ett par mellanting. Du kan bygga hus genom att:

1. Du köper ett prefabricerat hus från en hustillverkare, klart för inflytt.

2. Du köper ett prefabricerat hus från en hustillverkare, men bara skalet som du sedan inreder själv.

3. Du tar fram en ritning själv eller med hjälp av en arkitekt och låter en hustillverkare bygga huset åt dig, bara skalet eller klart för inflytt.

4. Du tar fram en ritning och bygger huset i lösvirke, själv eller med hjälp utifrån.

1. Bygga med en hustillverkare, klart för inflytt

Det enklaste och mest bekymmerslösa sättet att bygga hus är för de flesta att välja en färdig modell hos en hustillverkare och att göra så lite ändringar så möjligt från den standard de erbjuder. Du slipper att sätta dig in i så många detaljer, särskilt om du tar bygget på totalentreprenad. Det innebär att du skriver ett enda kontrakt och överlåter åt någon annan, i det här fallet hustillverkaren, att samordna alla entreprenörer som är involverade i ett bygge.

När man börjar ändra på standarden i det som hustillverkaren erbjuder, ska man vara medveten om att ett riskmoment uppstår: Fler saker ska lösas på plats, kanske är det saker snickaren aldrig har byggt tidigare. Att ha en egen oberoende byggkonsult som kontrollerar bygget på plats då och då under dess gång, är väl investerade pengar som du bör kalkylera med från början.

Fördelarna med att bygga prefabricerat är:

+ Jämn kvalitet
+ Husen byggs ihop snabbt med tätt tak
+ Lätt att förutsäga hur lång tid bygget ska ta
+ Lätt att förutsäga vad det ska kosta
+ Tar minde tid av dig och du slipper sätta dig in i så många detaljer

Nackdelarna med prefabricerat är:

– Mindre flexibelt och mindre möjlighet till egna unika lösningar
– Mindre möjlighet att påverka kostnaden

2. Köpa ett prefabricerat skal, inreda själv

För den som är händig själv och vill komma ner i pris är ett alternativ att bara köpa det yttre skalet från en hustillverkare dvs prefabricerade väggelement, med isatta fönster och taket på. Sedan köper man in materialet till inredningen och inreder själv.

Då kan man utnyttja lågpriserbjudanden på vitvaror, köksinredning, golv mm och förhoppningsvis komma ner i pris på det sättet. Det kommer att ta mer av din tid, men du tjänar pengar. Ett mellanting mellan prefab och lösvirke, som minimerar riskerna för att huset ska ta in fukt under byggtiden, samtidigt som du ökar möjligheterna att komma ner i kostnad. Dock innebär det mer jobb för dig själv.

3. Rita själv och låta hustillverkaren bygga

Är du sugen på att rita huset själv men ändå vill ha bekvämligheten och tryggheten i att få prefabricerade väggelement, kan du vända dig med en ritning till hustillverkare för att få huset uppbyggt. Hustillverkarna har ofta standardstorlekar på väggsektioner man får hålla sig efter, men många är flexibla och bygger efter kundens egen ritning om den inte avviker allt för mycket från vad som är normalt. Du tar då fram en ritning och vänder dig till ett antal tillverkare för att få in offerter på ditt egenritade hus.

Fördelar med att rita själv och låta hustillverkaren bygga:

+ Du får ett unikt hus anpassat till dig och familjen
+ Huset kan byggas ihop snabbt med tätt tak
+ Lättare att jämföra priser mellan hustillverkarna.

Nackdelarna med att rita själv och bygga med en hustillverkare är:

– Risken ökar att det blir fel när man bygger ett unikt hus som de olika entreprenörerna inte har erfarenhet av
– Kan vara dyrare än att ta ett hus som finns i standardsortimentet, beroende på hur du har utformat huset

Vi listar vilka hustillverkare som bygger efter kundens ritning i vår Jämförelse hustillverkare.

4. Bygga i lösvirke

Att bygga i lösvirke innebär att hela huset byggs ihop på plats ute på tomten, planka för planka, spik för spik. Den som väljer att bygga i lösvirke är oftast själv insatt i detaljerna kring sitt bygge, eller har goda kontakter med en byggfirma som gör det åt en.

Du tar själv fram en ritning på huset och bestämmer alla detaljer själv; fasad, tak, fönster, isolering, inredning. Du kan välja allt mellan himmel och jord och är inte begränsad på något sätt. Men valfriheten förpliktigar; du måste verkligen ha kunskap och kontroll på alla detaljer kring bygget.

Det finns goda chanser att ett lösvirkeshus blir billigare än ett prefabricerat hus från en hustillverkare, om det är låga priser du jobbar för att få. Eget arbete sänker priset på husbygget, likaså att hitta byggmaterial till låg kostnad.

Oftast uppförs det arkitektritade huset som ett lösvirkeshus på grund av att man har unika lösningar i konstruktion och materialval. Vill byggherren själv (du) inte hålla i bygget så kan arkitekten ofta hjälpa till med byggledning.

Fördelarna med lösvirke:

+ Stor möjlighet att påverka priset
+ Stor möjlighet att påverka alla materialval, tekniska lösningar och göra en unik utformning på huset

Nackdelarna med lösvirke:

– Större risk för fuktskador då huset helt byggs ihop utomhus, under längre tid
– Större krav på dina kunskaper om att bygga hus
– Mer jobb för dig med samordning och projektering

Läs mer

Jämförelse hustillverkare
Alla hustillverkare trähus
Alla hustillverkare stenhus