Husbygget blev en salig röra med entreprenör rekommenderad av hustillverkaren

Thomas och Cecilias hus.

Thomas och Cecilias hus. Foto: Thomas Petersson

Husbygget började inte bra för Thomas Petersson i Göteborg. Det blev inte heller bättre med tiden. Bygget har kantats av förseningar och de står nu med ett ofärdigt hus och kostnader för ett dyrt byggnadskreditiv. Advokat Stefan Häge berättar hur du bäst kan undvika att trilla i samma fälla som Thomas och Cecilia.

Thomas och hans sambo Cecilia byggde hus på delad entreprenad. Första kontakten togs 2011, men än idag är det inte helt färdigställt.

- Det är kanske inte den värsta huskatastrofen, man läser ju om hur folk råkar ut för de mest hemska saker. Men det har ändå varit väldigt påfrestande att kämpa med det här under de här åren, säger Thomas Petersson som flera år senare fortfarande står med okorrigerade problem från besiktningsprotokollet.

Han och Cecilia bestämde sig 2011 för att bygga ett hus med Vallsjöhus på delad entreprenad. De kände sig införstådda med riskerna med delad entreprenad, men eftersom Thomas ville göra en del arbeten själv, bland annat grävjobb och markförberedelser, valde de ändå att satsa på denna entreprenadform.

2013 var planerna för huset klara. De hade då bollat ritningsförslag med hustillverkarens arkitekt under många månader och kände sig nöjda. Nu var det bara dags att välja vem som skulle bygga huset.

- Vi fick från början förslag från Vallsjöhus på ett företag som kunde bygga ihop deras byggsats åt oss, men de gick i konkurs innan vi hann skriva under några avtal alls. Det var rätt rörigt generellt sett redan från början med säljaren vi hade – avtalet på byggsatsen från Vallsjöhus som skulle skrivas under fort, men entreprenadavtal om att bygga ihop huset som säljarna tyckte man kunde vänta med. Men sedan fick vi ytterligare ett förslag på en entreprenör som hade gjort många jobb för Vallsjöhus och vi gick på säljarens rekommendation, säger Thomas.

Den stora missen som de ångrar

Bygget var sedan planerat att sätta igång under sommaren 2014, men entreprenören sköt hela tiden fram det - bland annat åkte han på semester i en månad precis när bygget skulle starta. Först under hösten lyckades Thomas sammanstråla alla så att de kunde skriva under entreprenörsavtalet och påbörja byggprocessen. Huset skulle då enligt entreprenören stå klart i januari 2015.

- Här gjorde vi en miss, och den har vi fått ångra. På grund av några frågetecken med värmeanläggningen var vi tvungna att återigen skjuta fram slutdatumet för huset någon månad. Men istället för att även byta datum i kontraktet strök vi både det och vitet för eventuella förseningar, det skulle vi aldrig ha gjort, säger Thomas.

För bygget kantades sedan av ytterligare förseningar.

- Han var svår att få kontakt med, folk dök inte upp osv. I slutändan var bygget försenat över ett år, säger Thomas.

De kände trots detta ingen större panik eftersom de inte låg ute med några pengar.

Hus från Vallsjöhus
Thomas och Cecilias hus från baksidan. Foto: Thomas Pettersson

Dags för besiktning

Men när husbygget började närma sig slutskedet i juni 2015 lade de upp ett byggnadskreditiv hos banken för att kunna betala 90 procent av slutsumman. De sista 10 procenten höll de som brukligt inne med tills slutbesiktningen var klar.

- Besiktningen visade på en hel del småfel, inga större grejer, någon dörr som behövde justeras, en bänkskiva som saknades i köket, någon hylla som saknades mm. Det handlade om cirka 3-4 dagars jobb.

Entreprenören sade till Thomas att de 25 000 kronor han höll inne med skulle delas upp mellan Vallsjöhus och hans företag. Pengarna han höll inne med blev därför bara 12 500 kronor mot den ansvarige entreprenören.

- Det var först när det var försent jag förstod att det inte ska gå till så, säger Thomas.

Anmärkningarna i besiktningsprotokollet skulle sedan ordnas inom två månader, men två månader kom och gick. Byggnadskreditivet stod samtidigt och tickade på i kostnad. När det hade gått ett halvår och inget företag dykt upp trots många påtryckningar fick Thomas och hans familj dispens för att kunna flytta in i huset trots att slutbevis saknades - men de kunde fortfarande inte lägga om lånen.

Innan de lyckades lösa den ekonomiska situationen hade kreditivet kostat dem över 30 000 kronor. Då kändes de 12 500 kronor de höll inne med ganska futtiga.

- Företaget sade hela tiden att de skulle dyka upp. Jag pratade även med Vallsjöhus som stötte på dem vid 2-3 tillfällen men det var bara löften om att de skulle dyka upp men ingen som sedan gjorde det. Jo vid ett tillfälle var de här, men de hann knappt fixa något. Jag kan tycka att Vallsjöhus i hela den här processen kunde ha varit mer behjälpliga. De har ju rekommenderat det här företaget och sedan i princip lämnat oss vind för våg när det blev problem.

Eftersom de arbeten som är kvar inte handlar om mer än omkring 40 000 kronor kände inte Thomas att det var relevant att gå till rätten för den summan. Och färdigställandeförsäkringen har en självrisk på cirka 22 000 kronor så där tog det också stopp. Men han tyckte ändå att de borde få betala något eftersom byggnadskreditivet kostat dem så mycket.

- Då bestämde vi tillsammans att de skulle arbeta av summan för kreditivet genom att bygga en altan till oss under våren. De hade då fortfarande cirka två arbetsdagar med korrigeringar kvar i huset också. Men det var vinter så vi skulle vänta ut den först bestämde vi, säger Thomas.

Kort därefter gick entreprenören i konkurs.

– Det känns väldigt surt. Vad gör vi nu? Ska jag försöka fixa anmärkningarna själv? Eller ska jag ta in en snickare och sedan stå för kostnaden själv? Jag står rådvill, säger Thomas.

Advokatens syn på problemen med Vallsjöhus och entreprenören

Vi lät Stefan Häge, advokat vid Kriström advokatbyrå och expert på Byggahus.se, titta på Thomas problem. Vad anser advokaten att Thomas bör göra?

Advokat Stefan Häge
Advokat Stefan Häge

– Thomas skall snarast häva resterande arbeten och meddela att han avser färdigställa arbetet på entreprenörens bekostnad. Brevet bör skickas i rekommenderat brev jämväl. Thomas har att anmäla fordran till konkursförvaltaren men kommer tyvärr inte få någon utdelning då fordran är oprioriterad i en konkurs.

Det innebär till syvende och sist att Thomas och hans familj kommer att få göra klart arbetena själva eller betala en annan entreprenör för att göra det, och att det varken blir altan eller ersättning för byggnadskreditivet.

- Det känns extra irriterande eftersom det kommer efter flera års velande. En del kan man lägga på mig som bollande av ritningar med mera, men i praktiken kan man säga att bygget blev nästan två år försenat från den ursprungliga planen och ett år försenat sett utifrån diverse muntliga löften. Det var ”bara” ett halvår försenat jämfört med det datum som står i ABS 09, men det är ju samma grej där: massor av löften och halvlögner, säger Thomas.

Hur agera vid delad entreprenad, vite vid försening och dokumentera

Thomas situation innehåller ett par klassiska situationer som ofta återfinns när det uppstår problem under ett husbygge.

Att bygga på delad entreprenad där husföretaget kan rekommendera företag och samtidigt ha ryggen fri är exempelvis vanskligt om du inte personligen är mycket påläst. Många som råkar i trubbel under husbygget gör det för att de litat på hustillverkarens omdöme gällande entreprenörerna. Men går det snett har inte hustillverkaren något ansvar för hur entreprenören skött sig - här ligger istället ansvaret på dig personligen.

– Det enda direkta och egentliga påtryckningsmedlet som beställaren har för att erhålla det som är beställt inom konsumententreprenader är i regel att innehålla betalning, säger Stefan Häge.

– Om en beställare väljer delad entreprenad, vilket aldrig rekommenderas när beställaren är konsument, samla alla entreprenörer inledningsvis och klargör envars ansvar och fortsätt löpande att träffas vid byggmöten för att planera och kontrollera överenskomna leveranstider av arbete och material, säger Stefan Häge.

En annan klassisk miss som Thomas råkade ut för är att det saknades färdigställandedatum och förseningsvite. Utan dessa kan husprojektet ta hur lång tid som helst.

– Sätt alltid ett sista datum när du förväntar dig att något skall vara klart och agera därefter. Den som är i dröjsmål i ett år kommer knappast hantera problemen bra framgent, säger Stefan Häge.

Nu hade Thomas inte betalat något, men skulle han dessutom ha betalat i förskott (ett annat vanligt misstag) så hade entreprenören inte haft någon morot för att färdigställa bygget.

– Det enda direkta och egentliga påtryckningsmedlet som beställaren har för att erhålla det som är beställt inom konsumententreprenader är i regel att innehålla betalning, så var noga när och under vilka förutsättningar du delreglerar utfört arbete, säger Stefan Häge.

Slutligen gäller det också att hela tiden dokumentera de överenskommelser ni gör, samt eventuella avsteg ifrån dem.

– Var tydlig i kommunikationen och skriv alltid bekräftelse på vad ni är överens om eller vad du förväntar dig, då är det lättare att följa upp, avbeställa eller häva beställt arbete, material som är försenat, säger Stefan.

Läs mer

Se upp för "falsk" totalentreprenad