Bygga nytt hus, Värme, Solceller

Experiment: Ett helt självförsörjande hus

Huset har solceller på taket och en vindsnurra på garaget.

Huset har solceller på taket och en vindsnurra på garaget. Foto: Wenngarn

Ett bekvämt boende med egen energiförsörjning och eget kretsloppssystem för vatten- och avlopp. Det är det ambitiösa målet för ”Hus utan sladd”, som invigdes i fjol. Byggahus har pratat med projektledaren Jens Johansson som bott i experimenthuset sedan i höstas och hunnit testa hur tekniken fungerar i skarpt läge.

Som ett slags motvikt till den konservativa byggbranschen bestämde sig det Uppsalabaserade fastighetsbolaget Sisyfos för att bygga ”Hus utan sladd”: ett modernt småhus som ska kunna drivas med ett självförsörjande system, bortkopplat från elbolagens och kommunens ledningsnät. 

Nu har huset, som uppförts vid Wenngarns slott i Sigtuna, varit i bruk i närmare ett år.

– Hus utan sladd är ett pågående läroprojekt där vi testar ny teknik som minskar energianvändningen och belastningen på miljön och som kan rymmas i framtidens hållbara bostäder. På sikt tror vi att kunskapen och erfarenheterna också kan bana väg för nya affärsmöjligheter, berättar Jens Johansson, som driver projektet i samarbete med Sisyfos och som bor i huset sedan oktober.

Som ett passivhus

Huset liknar en vanlig villa med modern inredning, rejäl takhöjd och mycket ljusinsläpp. Men konstruktionsmässigt är det utformat som ett tätt passivhus, utan traditionellt värmesystem. Stommen består av prefabricerade sandwichpaneler med inbyggt superisolerande EPS-material. Alla fönster består av fyrglasfönster och ytterdörren är försedd med en luftsluss för att minska värmeläckage. I vardagsrummet finns husets enda värmekälla: en fläktkonvektor som kan återvinna värmen ur varmvattnet. Huset har också ett specialanpassat ventilationssystem med keramikbatterier för värmeåtervinning.

– Man säga att huset klimatmässigt fungerar som en termos, säger Jens Johansson.

Jens Johansson
Jens Johansson

Förutom att minimera behovet av uppvärmning har man använt teknik för att spara på varmvatten. Till exempel är alla kranar snålspolande och inställda på kallvattenläge vid start. Duschen är en så kallad ”rymddusch” med ett återcirkulerande system som renar och återvinner varmvattnet. För en vanlig dusch krävs enbart fem liter vatten.

– Vi hade lite inkörningsproblem med styrningen av duschen, men nu är detta åtgärdat.

Solceller huvudsaklig energikälla

Huset får sin huvudsakliga energiförsörjning från en solcellsanläggning som placerats i syd- och östläge på taket. Anläggningen, som når en toppeffekt på 18 kilowatt, har kompletterats med ett minivindkraftverk på tomten, samt två solcellsstaket som kan fånga de låga strålarna under vinterhalvåret.

– Vi har tyvärr inget bra vindläge, så vindkraftverket bidrar bara marginellt. Solstaketet däremot har visat sig vara ett utmärkt komplement, vilket vi märkte under en period i vintras då takpanelerna var täckta av snö.

I ett vanligt hushåll måste en solcellsanläggning kopplas till växelriktare som omvandlar solcellernas likström till växelström. Hus utan sladd har istället ett likspänningsnät med utvald apparatur som kan drivas med likström.

–Vår växelriktare drar mycket effekt vid omvandling och därför försöker vi i möjligaste mån undvika den lösningen. I nuläget drivs till exempel kylskåp, pumpar, fläktar, mobilladdare och all belysning med likström.

Vardagsrum

Invändigt är det som ett vanligt hus. Foto: Wenngarn

I huset ingår ett batterilager med 12 kilowatts kapacitet som laddas av solcellerna och som brukar täcka elbehovet i drygt ett dygn. Under vintertid behöver dock energitillförseln förstärkas. Detta har man försökt ordna med en pelletsdriven stirlingmotor som kan leverera både värme och el. Hittills har maskinen dock inte levt upp till förväntningarna, konstaterar Jens Johansson.

– Leveransen försenades två månader och när motorn väl var installerad, vid årsskiftet, gav den betydligt mindre el än de 5 kilowatt som utlovades i specifikationen. Nu ska den bytas ut mot en förhoppningsvis effektivare modell.

För att klara effektbehovet och ladda batterierna kan huset i nödfall anslutas till det allmänna elnätet, vilket också skett vid några tillfällen i vintras. Men Jens Johansson räknar med att kunna ”skippa sladden” när systemet är mer intrimmat.

– Vi kommer att flytta vissa solpaneler och bygga ut batterierna till 18 kilowatt för att kunna ha lite större lagringskapacitet. Vi har även undersökt möjligheten att använda flödesbatterier för säsongslagring, men den lösningen är än så länge alltför dyr. Men det finns även andra lösningar som vi tittar på, till exempel vätgaslagring.

Enskilt avlopp

Huset utan sladd har ett enskilt avlopp. Foto: Alnarp Cleanwater

Även vatten- och avloppssystemet är anpassat för självförsörjning. Huset har egen brunn för dricksvatten och ett eget biologiskt reningssystem för avloppsvattnet. Reningen sker stegvis i biobäddar med vattenväxter som bryter ner mikroorganismer och i sista ledet tar upp fosfor. Det renade vattnet pumpas till en cistern, för att sedan användas till toalettspolning.

– Vår ambition är att även kunna tillvarata regnvatten och rena det till dricksvatten. Vi har kontakt med leverantörer som utvecklat sådana system och räknar med att kunna göra en installation i år.

Kök

Huset tar dricksvatten från egen brunn. Foto: Wenngarn

Energiförbrukning

Hus utan sladd beräknas årligen förbruka cirka 5000 kilowattimmar el, samtidigt som solcellerna levererar totalt omkring 15 000 kWh. Den stora överskottsproduktionen under sommarhalvåret skulle utan problem kunna överföras via elnätet och säljas. Men eftersom projektet bygger på principen ”utan sladd” har man valt bort detta alternativ.

 – Man kan säga att vi medvetet krånglat till det för lära oss mer om hur systemet fungerar. Utmaningen är att få all teknik att fungera ihop och skapa en fungerande balans mellan förbrukning, produktion och effektbehov, säger Jens Johansson.

Hur är det då att bo i huset? Måste inte Jens anpassa sig och sitt energibeteende efter de tekniska förutsättningarna?

– Man blir ju medveten om sin energikonsumtion och jag har ju också har full koll via de mätapparater som ryms i huset. Men på det hela taget kan jag leva ett bekvämt liv med all komfort som behövs, precis som i en vanlig villa, säger han.