Fullt av obebyggda småhustomter

Tomten där familjen Andersson ska bygga.

Tomten där familjen Andersson ska bygga.

Vi har bostadsbrist i Sverige, men också gott om obebyggda tomter.

Just nu finns det 115 711 obebyggda småhustomter runtom i landet. Det är Lantmäteriet som har granskat och sammanställt hur tillgången på tomter ser ut, och enligt dem finns det alltså gott om dem. 

- Alla kommuner i Sverige har obebyggda tomter. De flesta nybildade tomter bebyggs inom närtid men det finns gott om tomter som förblir obebyggda av olika skäl. I många av landets kommuner är det fortfarande olönsamt att bygga nytt i stället för att köpa ett begagnat småhus. De höga byggkostnaderna är en av orsakerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Tabell_obebyggda tomter

Totalt finns det 19 243 obebyggda tomter i storstadsområdena. Men det län som har flest obebyggda tomter är Västra Götaland med sina 12 894 stycken. Tittar vi istället på kommuner är det Norrtälje som står för störst antal med sina 2 804 stycken.

- En förklaring till att många tomter har stått obebyggda i flera år i kommuner med stor bostadsbrist är att ägarna inte väljer att låta bebygga eller sälja sina tomter. En bidragande orsak kan vara att fastighetsskatten för en obebyggd tomt är endast en procent av taxeringsvärdet medan värdestegringen på dessa orter har varit betydande, säger Henrik Roos.