Förslag för ökat byggande på gruvorter

Boverket vill minska risktagningen för de som vill bygga bostäder i gruvorter.

Det byggs för få bostäder i Sverige, men i gruvorter är det lite extra illa eftersom osäkerheten kring gruvnäringen återspeglar sig på bostadsutbudet. Detta är något som Boverket nu vill komma åt och ändra på. Myndigheten har därför satt ihop ett förslag med tre möjliga åtgärder.

  • Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka investeringsviljan
  • Utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att ge ökade möjligheter att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten
  • Införa ett statligt hyresstöd för kommuner, eller andra aktörer, som hyr fler eller alla lägenheter i en fastighet för att minska effekterna av vakanser för fastighetsägaren.

Förhoppningen är att dessa åtgärder ska stimulera byggandet.