Färgbranschen negativa till Folksams test

Nymålat hus.

Nymålat hus. Foto: Marlén Eskilsson.

Färgbranschen är starkt kritiska till Folksams färgtest, men Folksam delar inte deras bild.

Igår släpptes Folksams stora färgtest och resultatet visade att endast 3 av 46 färger klarade samtliga krav. Vidare klarade 30 av 46 färger funktionskraven, men fallerade på miljö och hälsa.

Nu kommenterar färgbranschen testet, och de är inte positiva. De menar på att testet saknar praktisk relevans.

- Två års exponering i 45 graders vinkel mot skyn svarar helt enkelt inte mot hur en färg beter sig på en fasad över tiden. Konsumenten har ingen nytta av detta. Hade det varit så enkelt hade branschen också använt det här testet. Men tillverkarna använder ett batteri av tester för att säkra alla olika funktioner hos produkterna, och framför allt ser man hur produkterna presterar över tid där de är uppmålade i verkligheten, säger Olof Holmer, vd för Sveriges Färg och Limföretagare.

Färgbranschen ställer sig också frågande till att det kan vara nya tillverkare och märken som vinner varje år.

- Varje gång Folksam testat produkter är det olika märken som vinner, det beror på att testet i praktiken inte mäter någonting utan det är mest slumpen som avgör vem som vinner. Om Folksams test vore så bra, varför ändrar då vinnarna sina produkter hela tiden så att de förlorar nästa gång?

Folksam håller dock inte med. De säger att testmetoden som använts bygger på en EN-standard för utomhusfärger.

- Den svenska färgindustrin har själva suttit med i arbetsgruppen som har tagit fram standarden. Därför känns deras påstående märkligt, säger Stefan Hjort som projektlett testet hos Folksam.

Han fortsätter:

- Om man beaktar funktionen så är det ofta samma färger som hamnar i topp. Men om man dessutom beaktar miljö och hälsa så kan rangordningen variera eftersom färgernas receptur eller omvärldens krav ändras, till exempel ändras Kemikalieinspektionens krav mellan de olika testomgångarna.

Olof menar dock på att detta inte stämmer, samt påpekar att vädret under de aktuella åren testerna genomförts spelar en avgörande roll.

- Ibland är det många färger som är bra och ibland är det färre, säger Olof.

Enligt Stefan testas varje färgsystem på 24 identiskt målade paneler som i sin tur placeras ut på 4 olika orter under 2 års tid.

Färgbranschen anser att det finns utomstående parametrar som påverkar utgången av testet, exempelvis underlaget. Folksam säger sig dock ha kontroll över detta. 

- Fuktkvoten i träet är exempelvis likvärdig och under de kritiska värdena som färgindustrin med flera anger. Därför känner jag att vi har kontroll över de faktorer som kan påverka slutresultatet, säger Stefan.

Olof menar dock på att kontrollerna inte är tillräckliga. Han pekar på att det saknas viktig information.

- Är det till exempel kärnvirke eller splint, frod- eller senvuxet. Men framförallt svarar testet inte på hur målade ytor utomhus presterar över tid, säger han.

Olof, med färgbranschen i ryggen, anser att det handlar om slump vem som vinner, och avslutar sin kritik med en utmaning till Folksam:

- Om Folksam menar allvar med sitt intresse för påväxt på fasader. Är man då beredd att offentligt gå till botten med vetenskapen kring målning utomhus, vilka slutsatser man kan och inte kan dra av olika test?

Folksam anser dock att de har gjort detta och att det istället är färgbranschen som inte varit intresserade.

- Inför det avslutande testet bjöd vi in färgbranschen till ett möte för att diskutera testmetodik med mera. Ingen kom, säger Stefan.

Olof replikerar:

- Jag tror få är intresserade av att delta på ett hemligt möte på de premisserna. Frågan är om Folksam vågar utvärdera målning på trä utomhus offentligt, med de trä- och färgexperter som finns på Universitet och Institut?