Månadens prefab

Eksjöhus Balans

Eksjöhus Balans

Eksjöhus Balans Grafik: Eksjöhus

I artikelserien ”Månadens prefab” låter vi byggnadsingenjör Charlotte Andersson granska Sveriges mest sålda hus utifrån företagets hemsida. Turen har nu kommit till Eksjöhus och deras mest sålda husmodell Balans.

Fakta om Eksjöhus Balans

2 plan
156 kvm
5 rum och kök

Pris för byggsatsen: 2 650 000 inkl. kopplat garage

Charlottes kommentarer

Konstruktion Eksjöhus Balans

Eksjöhus levererar sina hus som färdiga ytterväggsmoduler med mellanbjälklag, icke bärande väggar samt tak platsbyggt. Metoden innebär att planlösningen är relativt flexibel och att byggtiden tills huset kommer under tak är jämförbar med de flesta konkurrenter. Detta gör att stommen står öppen för väder och vind ett tag.

Viktigt är då att man anpassar husresningen efter väderförhållandena och att man har koll på att eventuellt inträngande fukt torkas ut innan man stänger igen konstruktionen.

Eftersom det är en hel del platsbygge på ett Eksjöhus så varierar slutresultatet med hur duktig och noggrann byggentreprenören är.

Ett tvåplanshus innebär att man får en del av de ekonomiska fördelarna med att bygga i flera plan, men utan besvärande snedtak som hämmar möbleringen.

planlösning plan 1 eksjöhus balans

Plan 1 Eksjöhus Balans. Grafik: Eksjöhus

Grunden är en gjuten platta på mark med golvvärme i bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen som standard, precis som de flesta konkurrenter också har. 

Kvaliteten på byggelementen som lämnar fabriken är jämn, men beroende på vilka personer som monterar byggsatsen på plats så kan slutresultaten variera kraftigt.

Energiförbrukning (för uppvärmning)

På hemsidan finns inga uppgifter om energiförbrukning annat än att man påstår att man med bred marginal klarar myndighetskraven. För att få en rättvisande jämförelse mot andra hus, bör du be att få detta redovisat för dig om du står i begrepp att köpa ett hus. Bergvärmepump ingår i standardutförandet.

 För- och nackdelar

+ Går att få anpassat efter egna önskemål.
+ Garage ingår i priset.
+ Ljudisolerade mellanväggar.
+ Aluminiumklädda fönster minskar underhållet.

-  Det är lätt att budgeten spricker när man börjar göra tillval och ändringar som var för sig inte är stora men som tillsammans kan bli avsevärda.
- Delad entreprenad innebär ett man som husköpare får flera parter som kan skylla på varandra om något gåt snett med husbygget.

plan 2 eksjöhus balans

Plan 2, Eksjöhus Balans. Grafik: Eksjöhus

Är det prisvärt?

Ett 2-våningshus är dyrare att producera än ett 1½-plans hus. Standarden är relativt hög. T ex är massiv ektrappa och massiva innerdörrar dyrare lösningar än den eklaserade furutrappan och lätta innerdörrar som en del konkurrenter erbjuder. Kvalitetsribban ligger alltså något högre än hos andra hustillverkare vilket kan påverka kostnaderna för det långsiktiga underhållet positivt. Det innebär dock att priset är högre i byggskedet.

Det faktum att det är en delad entreprenad istället för en totalentreprenad drar ner totalkostnaden, men det innebär också en något större risk för kunden. Jag tycker att man bör ha kollat upp vilken byggare som montageavtalet ska tecknas med innan man skriver på leveransavtalet, eftersom utförandet på plats spelar större roll för slutresultatet än vad byggsatsen från fabriken gör. Helst bör man teckna båda avtalen samtidigt.

Presentation på hemsidan

Såvitt jag kan utläsa från hemsidan så är huset på bilden i grundutförande.

Man är tydlig med att det är en husleverans man köper av Eksjöhus och att det är en delad entreprenad som är aktuell.

Vad jag saknar är en presentation av sina samarbetspartners. Det är framförallt byggentreprenörerna som bygger ihop byggsatserna som jag skulle vilja veta mer om, eftersom kompetensen hos dem har så stor betydelse för slutresultatet.

Det kan också vara svårt att få en fullständig bild av vad som ingår i det färdiga huset av hemsideinformationen eftersom man endast presenterar vad som ingår i byggsatsen. T ex anges att fasaden endast är grundmålad, men färdigmålningen brukar ingå i byggarens avtal.

Jag saknar också mer rent teknisk information om hur deras hus är uppbyggda. Man skriver att huset har en 2-skikts yttervägg som är extra tät och energieffektiv. Det hade varit pedagogiskt att visa med en enkel skiss hur denna vägg är uppbyggd.

Frågor till Eksjöhus:

  1. Hur mycket energi förbrukar ett Eksjöhus Balans i de olika klimatzonerna? (Kwh per kvm och år i Malmö, Stockholm och Luleå)
  2. Hur är er 2-skikts yttervägg uppbyggd?
  3. Behöver man betala extra för att få garaget som ingår i Balans brandisolerat?

Eksjöhus svarar:

1. Energiförbrukningen i Eksjöhus Balans ser ut som följer:

 

Malmö (Krav: max 55)

Stockholm (Krav: max 55)

Luleå (Krav: max 95)

Bergvärme

35 kWh/m2 år

39

56

Nibe 750

38

43

66

2.  Ytterväggen är uppbyggd enligt följande:

Liggande fasadspontpanel
13 mm gipsskiva
12 OSB-skiva
45 inv. spikregel
45 mineralullsisolering
plastfolie
195 reglelstomme
195 mineralullsisolering
vindspärr
28x70 vertikala spikreglar
fasspontbräda 

3. Ja, garaget är oisolerat i standardutförande. Brandisolering mellan hus/garage ingår dock givetvis i standardutförande.

Läs mer om Eksjöhus och jämför med andra hustillverkare.

Klicka här för att läsa och skriva kommentarer till artikeln