Dystra siffror för byggindustrin

Dystra siffror för byggindustrin

Byggmarknaden är just nu inne i en tuff uppförsbacke. Bostadsinvesteringarna tros minska med nio procent i år och ligga kvar på den låga nivån under 2013 enligt Sveriges Byggindustrier. Dessutom tros antalet anställda inom byggindustrin minska med mellan 3000-4000 personer under nästa år.

– Sverige påbörjar färre bostäder än både Finland och Norge under prognosperioden, trots att vi nästan har en dubbelt så stor folkmängd. För Sveriges del utgör dock ombyggnationer av bland annat hyresbostäder en positiv motvikt till det låga nybyggandet under 2013, säger Johan Deremar som är nationalekonom hos Sveriges Byggindustrier.

Överlag går bygginvesteringarna trögt i hela Norden och väntas landa på -3 procent när året är slut. 

Sveriges Byggindustrier säger till Dagens Industri att byggandet i norra Sverige fortfarande går ganska bra, att det i mellersta Sverige är relativt stabilt men att det i södra Sverige går betydligt trögare. Totalt räknar de med att det påbörjas 20 500 bostäder i år och 22 500 nästa år.