Checklista, Garage

Checklista bygga garage

Använd vår checklista när du planerar garagebygget, så att du inte missar något.

Först 

☐  Ta reda på vad detaljplanen säger om att bygga garage på din tomt. Hur ser reglerna för brandskydd ut, hur stor yta får garaget kan uppta på din tomt? Vilka tänkbara placeringar för garaget är möjliga enligt detaljplanen. 

☐  Vad får garaget kosta? Sätt en budget.

 

Planering & utformning

☐  Hur många bilar ska du ställa i garaget?

☐  Ska du förvara något förutom bilarna i garaget? Hur stort ska förrådet vara och se ut?

☐  Ska du använda garaget till att meka i?

☐  Garage eller carport?

☐  Uppvärmt garage eller kallgarage?

☐  Bygga samman med huset eller fristående?

☐  Ska du ha golvbrunn i garaget? Sök lov hos VA-verket. En oljeavskiljare kan behövas.

☐  Anpassa utseendet, dvs takvinklar och färgsättning till boningshuset.

☐  Anlita rörmockare för eventuella jobb med värme, vatten och avlopp.

☐  Rita garaget.

☐  Be eventuellt om lov hos grannen för att placera garaget närmare tomtgränsen än detaljplanen kräver.

☐  Ska du bygga själv, lösvirke eller köpa prefabricerat? Sök bland garagetillverkare i Byggahus länkguide.

 

Administrativt

☐  Får du göra ROT-avdrag för garagebygget? Kan bli aktuellt om du bygger samman garaget med huset.

☐  Sök bygglov

☐  Be om grannens medgivande ifall du placerar garaget närmare grannens tomt än vad detaljplanen föreskriver.

☐  Hur mycket arbete kan du göra själv?

☐  Anlita totalentreprenör som utför alla arbeten eller

☐  Anlita markentreprenör för markarbetena.

☐  Anlita grundläggare för att gjuta grund.

☐  Anlita snickare för att bygga och inreda garaget.

☐  Anlita elektriker för elinstallationer.

☐  Anlita rörmokare för eventuella jobb med värme, vatten och avlopp.

☐  Skriv avtal med samtliga entreprenörer om arbetenas omfattning, pris och tid när jobben ska vara klara. Det räcker med ett kort mail eller SMS.