Ekologi för småhus handlar både om val av byggnadsmaterial och konstruktion. Men viktigast av allt är dina vanor när du väl bor i huset.

Bygga ekologiskt

Foto: Marléne Eskilsson

Den som ska bygga hus använder sig av olika byggmaterial som har inverkan på miljön. När man har flyttat in och bor i huset förbrukas dagligvaror, elektricitet och bränsle för att värma upp huset. Från huset och tillbaka till den omgivande miljön kommer sedan avfall genom avloppet och i form av sopor och luftföroreningar. I ett ekologiskt hus har husets inverkan på den yttre miljön minimerats, samtidigt som inomhusmiljön är hälsosam att vistas i.

Husets livscykel - bygga, bo, riva

Under hela husets livslängd är det själva boendet som förbrukar mest energi, inte byggandet eller rivandet av huset. Det konstaterar Boverket i sin rapport "Ekologiskt byggande - föreställningar och fakta".

I tabellen ser du exempel på energianvändning för ett småhus, byggt enligt BBR94:s energihushållningskrav.

  kWh/(m2x50år) Procent
Tillverkning 730 10
Transport 30 0
Uppförande 50 1
Brukskedet (uppvärmning,
ventilation,
varmvatten, hushålls-
och fastighetsel)
6400 85
Renovering: tillverkning 330 4
Renovering: transporter <10 0
Processer vid rivning <10 0
Transporter 20 0
Totalt 100 100

Källa: Ekologiskt byggande, Boverket 1998

Ekologiskt byggande handlar därför mycket om att bygga ett hus som är resurssnålt. Det energisnåla ekologiska huset:

  • är välisolerat och har fönster med lågt U-värde,
  • har en väl fungerande ventilation,
  • ett värmesystem med hög verkningsgrad och miljövänligt förbränningsmaterial
  • och resurssnåla vitvaror.

Människorna som bor i det ekologiska huset tar hand om sitt hus så att det håller länge. De håller en låg inomhustemperatur, sorterar sina sopor, och fyller tvätt- och diskmaskin innan de sätter igång den.

Sunda byggmaterial

Men att bygga ekologiskt handlar också om att använda rätt byggmaterial. Ett miljövänligt byggmaterial ska skapa så lite problem som möjligt under tillverkning, byggande, boende och när de blir avfall. Det ska vara möjligt att återanvända, resurssnålt, energisnålt och helst vara lokalt producerat så att transportbehoven minskar. Det finns nästan inget material som uppfyller alla de här kraven. Men det är alltid något som är bättre än det andra och som man då bör välja. Alla material som används i byggnaden ska vara bra ur miljöhänseende var och en för sig, men också fungera bra tillsammans i huset.

Du kan läsa om olika byggmaterials inverkan på miljön i Folksams byggmiljöguide.

Ett sätt att bygga miljövänligt och dessutom billigt, är att återanvända byggmaterial. Nu finns ställen på Internet där du kan annonsera ut och köpa begagnat byggmaterial.

Tillverkare av ekologiska hus

Det finns hustillverkare som har specialiserat sig på att bygga ekologiskt. Deras koncept är att genom materialval, konstruktion, värmesystem och värmekälla bygga hus som ska bli speciellt friska och energieffektiva. När vi talade med två av tillverkarna, TEEG-hus och Ekohus, uppgav båda att deras priser per kvadratmeter är ungefär desamma som traditionella trähus från fabrik.