Altan & Uteplats, Gör det själv

Bygg en stabil trappa till altanen - 3 metoder

Det finns lite olika sätt att bygga trappa till altanen. Här går vi igenom tre av dem och berättar hur du gör det själv, steg för steg.

En som byggt altan och altantrappa själv är medlemmen Sharky58. Det berättade han om i projekttråden Min första altan (en liten projekttråd).

En som byggt altan och altantrappa själv är medlemmen Sharky58. Det berättade han om i projekttråden Min första altan (en liten projekttråd). Foto: Sharky58

Det finns flera sätt att bygga trappa till altan och trädäcket; antingen med färdiga vangstycken som du köper, eller så bygger också dessa själv.

Enklaste metoden - köpa färdiga vangstycken

En trappa består av vangstycken som bär upp planstegen som man kliver på. Det enklaste sättet att bygga en trappa är att köpa färdiga vangstycken och montera från trädäcket ner till marken. Då får man också en bra steghöjd. 

Var i så fall noga med att montera vangstyckena så att det översta steget som leder upp till däcket får samma höjd som de övriga. Vi är så vana vid trappor att redan efter ett eller två steg förutsätter hjärnan att alla steg ska vara lika höga. Om något steg avviker är det lätt att snubbla. 

Peegees trappa klar
Peegee4 byggde egen trappa till altanen. Foto: Peegee4

Vangstyckena bör monteras med högst samma c/c-mått (centrum till centrum) som trädäckets skruvreglar, dvs c/c 60 cm. En trappa med 1 m bredd bör alltså ha tre vangstycken för att stegen ska bli stabila. 

Om man istället för trallbräda använder regel, t ex 45x145 mm, som plansteg går det att öka avståndet mellan vangstyckena.

Kontrollera med vattenpass att alla trappsteg hamnar i nivå med varandra. Vangstyckena behöver stöd mot marken. 

Att gjuta plintar är ofta onödigt arbete. Om marken inte är för mjuk räcker det med att gräva undan matjorden ca 10-15 cm. Fyll med grus eller sand och på det en trädgårdsplatta av betong under varje vangstycke för att få ett stabilt stöd. Lägg en bit syllpapp eller takpapp mellan betongplatta och träregel. Försök att i möjligaste mån få även det sista trappsteget mot marken lika högt som de övriga. Ett par trädgårdsplattor eller en flat sten nedanför trappan gör att gräset inte blir söndertrampat.

Bygg vangstycken med trappformeln

För att få trappan bekväm att gå använder man trappformeln. Den säger att ett stegdjup (plansteg) plus två steghöjder (sättsteg) ska ge summan 62-65 cm. En bra steghöjd är 17-18 cm vilket ger sättsteg på ca 26-31 cm. 

Mät hur hög trappan behöver vara och dela höjden med 17 cm. Då vet du hur många steg du behöver. Om det inte går jämnt ut kan du öka eller minska steghöjden någon cm. Med hjälp av trappformeln tar du reda på hur långt trappan kommer att sträcka sig med det antal steg du behöver.

Egna vangstycken
Peegee4 byggde vangstyckena själv. Foto: Peegee4

Vangstycken kan byggas av tryckimpregnerad regel 45x145 mm. Ställ upp en regel så att den motsvarar trappans lutning. Markera hur regeln behöver snedkapas upptill och nertill. Gör två vangstycken för en smal trappa på ca 60 cm och fler vangstycken om trappan ska vara bredare. 

Läs gärna mer i peegee4:s projekttråd där han byggde egna vangstycken: Bygga altantrappa? Sä här gjorde jag egna vangstycken

En smal trappa

Ska trappan vara smal kan du skruva på skruvreglar på vangstyckenas insidor att fästa planstegen i. Montera först vangstyckena på plats som de ska vara med stöd nertill och ordentlig infästning i trädäckets sarg upptill. Använd flera 100 mm rostfri skruv från däckets insida in i vangstyckena. 

Mät upp planstegens lägen, använd vattenpass och gör streck på vangstyckenas insidor.  Tänk på att trallbrädans tjocklek kommer till. Om trallen är 28 mm och steghöjden ska vara 170 mm så markerar du alltså för det översta steget 198 mm ner från trädäckets ovansida (dvs 170 mm ner från undersidan av däckets trallbrädor). Därefter fortsätter du markera  trappstegens lägen varje 170 mm. Skruva bitar av 45x70 mm regel nedanför varje markering som stöd för planstegen. 

Planstegens trall skruvas därefter direkt i stöden. Om trappan är lång kan det vara en god idé att med en regel förbinda vangstyckena på ett par ställen för ökad stabilitet. 

En bredare trappa

Såga enligt ovan till tre eller så många vangstycken som behövs för trappans planerade bredd. Montera dessa och se till att de har ordentligt stöd mot marken. Den här konstruktionen kräver trianglar av regel som skruvas fast på vangstyckenas ovansidor. 

Gör en enkel mall av papp för att se vilka mått trianglarna behöver ha. Prova med mallen och kontrollera att du får rätt steghöjd och stegdjup. Såga till alla triangelformade bitar och skruva fast dem med 100 mm rostfri skruv i vangstyckena. Om det behövs kan du förstärka fogarna med bitar av trallvirke på vangernas insidor där det inte kommer att synas. Tänk på trallens tjocklek när du markerar det översta steget.

Om du vill täcka framsidan med ett sättsteg behöver du tänka på att sättsteget bygger ut triangeln med trallbrädans tjocklek. Se nedan. 

Montera planstegen

Planstegen är det man kliver på. Om du använder trallvirke 28x145 mm kan det räcka med två brädor om stegdjupet inte är för djupt. Det ska ju vara ett litet mellanrum mellan brädorna. 

Beroende på planstegets djup, blir det kanske snyggare att göra plansteget av trallbrädor 28x95 mm eller 28x120 mm. Om det inte går att få trallbrädornas bredd att gå jämnt ut med planstegets djup kan det bli fint att klyva en bräda. Slipa den sågade kanten rund som övriga kanter. Den smalare brädan kan monteras antingen mellan två brädor eller längst in mot nästa steg. 

Montera brädan vid trappans nos först. Det kan vara fint att låta den yttersta brädan sticka ut 1-1,5 cm över trappsteget under. Montera därefter nästa bräda och låt mellanrummet vara samma som mellan däckets trallbrädor. 

Kanske sättsteg?

Lite extra snyggt blir det att täcka sättsteget så man inte ser in under trappstegen. Det kan man göra med en trallbräda 28x145 mm. Planera i så fall det från början för att få stegdjupet rätt eftersom sättsteget bygger ut 28 mm. Sättsteget monteras framifrån på varje steg innan plansteget monteras ovanpå. Därför måste man tänka på sättstegets tjocklek när man gör trianglarna till vangstyckena.

Vanliga frågor

Vilket virke ska man använda för att bygga trappa till altanen?

Välj tryckimpregnerat trä i NTR/A i delar av trappan som har kontakt med mark, andra oskyddade delar ovan mark NTR/AB och i alla bärande delar lägst hållfasthetsklass C14.

Hur hög får en trappa vara utan räcke?

Normalt behöver en trappa som är högre än tre steghöjder behöver ha räcke och ledstång.