Branschregler för säkra våtrum uppdateras

Branschen arbetar löpande med att hålla regelverket modernt, och var femte år uppdateras det.

Branschreglerna för säkra våtrum uppdateras för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Detta är en översyn som sker vart femte år. De nya reglerna gäller från 1 januari 2021.

Bland annat gör man förändringar avseende rörgenomföringar, såsom avståndet för rör, djupet på väggbricka samt metod för att täta genomföringar med plastmatta.

- En ändring kan ha olika orsaker. Det kan handla om svårtolkade regler och formuleringar, ändrade krav från Boverkets sida eller teknik som utvecklats, säger Johan Aspelin vd för GVK, Golvbranschens våtrumskontroll.

Branschen arbetar samtidigt på att säkerställa att ändringarna är absolut nödvändiga så att det hela tiden finns en kontinuitet i regelverket.

De uppdaterade reglerna kommer att finnas tillgängliga på GVK:s hemsida.