Bostadsägarna tror på prisuppgångar framöver

SBAB har frågat bostadsägare hur de ser på bostadsmarknaden framöver.

SBAB har frågat bostadsägare hur de ser på bostadsmarknaden framöver. Foto: Marlén Eskilsson.

Husägare är mer positiva än experterna när det kommer till prisuppgångar på bomarknaden.

De som äger sin bostad är generellt sett ganska optimistiska kring bostadsmarknadens utveckling, detta visar SBAB:s Boprisindikator. En klar majoritet tror på stigande priser framöver. 46 procent av dem tror på en ökning upp till 5 procent, och 13 procent tror att ökningen kommer att vara ännu större än så. Endast 4 procent spår sjunkande priser.

- Det är tydligt att bostadsägarna överlag är mycket mer optimistiska om boprisernas utveckling än vi själva är i vår senaste prognos. I den spådde vi mer eller mindre stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande långräntor som balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster, säger Robert Boije chefsekonom på SBAB.

Orsaken till de positiva tongångarna bland bostadsägare uppges vara hög efterfrågan.