Bostadsägare kräver ersättning efter fel golv lagts vid renovering

Golvfirma rekommenderas betala tillbaka nästan 100 000 kronor.

En bostadsägare i Stockholm anlitade Rambygruppen Bygg och måleri AB (nedan Rambygruppen) som totalentreprenör för renovering och ett antal underentreprenörer, bland annat Golv & Vägg montage. Efter att ha valt ut ett brädgolv som Golvpoolen erbjöd, och Rambygruppen lagt ut golvet, såg det helt annorlunda ut från provgolvet. 

Efter att ha märkt de stora skillnaderna på golvet skriver bostadsägaren till Allmänna reklamationsnämnden:

- Han påtalade detta för Rambygruppen som i sin tur kontaktade Golvpoolen som hänvisade till att golvet skulle mogna och efter något år se ut som provgolvet. Två anställda i Golvpoolens butik uppgav dock att de inte tidigare sett en sådan avvikelse från prov till levererat golv och att det måste ha blivit fel i leveransen.

Rambygruppen motsätter sig bostadsägarens krav på ersättning med motiveringen att de bara fått golvet levererat till sig efter att han valt ut det själv. När bostadsägaren sedan blivit missnöjd med golvet och valt ett nytt golv som lades in, hade han igen blivit missnöjd och då togs det nya golvet också bort.

Allmänna reklamationsnämnden har undersökt foton på golvet och golvprovet och konstaterats ha distinkta skillnader. 

- Det levererade golvets avvikelse från provgolvet medför att det ska anses felaktigt. Felet är ursprungligt. Rambygruppen har köpt in golvet och svarar därmed för fel i varan i enlighet med konsumentköplagen. Eftersom de kostnader som NN begär ersättning för inte är tvistiga ska Rambygruppen rekommenderas att betala honom det han begär, dvs. 99 810 kr, skriver Allmänna reklamationsnämnden.