Badrumsentreprenör använde mjukfog runt golvbrunn

Det blir bakläxa i ARN för ett badrumsföretag som satt plattor åt olika håll och även mjukfogat en golvbrunn.

En husägare i Upplands Väsby träter med sin badrumsentreprenör efter att företaget renoverat hans badrum. Husägaren menar på att företaget satt kakelplattor fel - först vågrätt, sedan lodrätt och slutligen vågrätt igen - samt att det saknas fog och att det luktar underligt i badrummet efter renoveringen. Företaget säger istället att de haft svårt att kommunicera med husägaren och därför inte haft möjlighet att åtgärda eventuella fel.

Husägaren anmälde företaget till Allmänna Reklamationsnämnden. Där får han rätt i sak, men däremot får han inte tillbaka pengarna för renoveringen såsom han önskat. Istället säger Allmänna Reklamationsnämnden att företaget enligt lag har rätt att försöka åtgärda felen först.

- NN har begärt återbetalning av kostnaden för tjänsten men Abeo AB har enligt konsumenttjänstlagen rätt att på egen hand avhjälpa felen.

Samtidigt skriver man att den presenterade utredningen talar för husägarens påståenden. Den visar att det saknas fog på vissa platser, att plattorna i ett område satts åt fel håll, att det förekommer felaktiga fogar och att man använt mjukfog istället för mineralfog runt golvbrunnen. Därför bör företaget komma tillbaka och åtgärda detta.

- Nämnden anmärker att avhjälpandet ska ske på ett fackmässigt sätt samt utan kostnad och väsentlig olägenhet för NN.