Inget klinker på klinker i badrummet

Inget klinker på klinker i badrummet

Går det att kakla ovanpå befintliga plattor eller inte? Petra Brüggemanns erfarenhet är att besiktningsmannen troligtvis kommer att indikera fukt i badrumsgolvet den dag bostaden ska säljas, om klinker är lagt ovanpå klinker.

När Charlotte Ljungström i Malmö skulle renovera badrummet anlitade hon en firma som flera andra i bostadsrättsföreningen hade anlitat. Hon tyckte att de verkade bra och när hon bad om att få se papper på certifieringar, drev hon inte på dem när de dröjde med att visa papperna. När jobbet var klart kunde Charlotte dock konstatera att plattorna satt snett.

Plattsättaren erkände att det inte var vackert, men menade att det inte hade gått att göra på något annat sätt eftersom väggen var sned. Dock erbjöd man sig att lägga nya plattor rakare, ovanpå de befintliga. Att riva upp golvet och lägga nytt ansåg de var onödigt jobb och hänvisade till BKR som säger att man under vissa omständigheter faktiskt kan lägga nytt klinker ovanpå det nylagda klinkergolvet. Dessutom skulle det naturligtvis arbetsmässigt bli ett mycket större jobb att göra om från början.

Charlotte Ljungström ville inte acceptera den lösningen och vände sig därför till Byggkeramikrådet (BKR). Vid telefonkontakt med BKR fick hon skiftande råd, beroende på vem hon talade med.

– En tyckte att det var en acceptabel lösning att lägga ny klinker ovanpå det gamla, medan nästa menade att det var förkastligt, berättar Charlotte.

Villrådigt började Charlotte rota i plattsättningsföretagets certifieringar hos BKR, och upptäckte att de inte hade tagit de senaste kurserna och att deras certifiering inte gällde, vilket de hade uppgett att den gjorde när de avtalade om arbetet. Dessutom, i deras certifikat uppgav de att de använder ett system för tätskikt, men på fakturan uppgav de att de använt ett annat tätskikt. Företaget verkade ha blandat produkter från olika system för tätskikt, vilket inte är tillåtet utifrån leverantörerna av tätskikt. Badrumsrenoveringen hade ingen förankring av system som är provade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Därmed måste företaget uppvisa en egen provning att dessa system kan blandas utifrån fuktsynpunkt om konstruktionen ska godkännas, men det kunde de inte.

Till slut kallade Charlotte in en besiktningsman från BKR, Petra Brüggemann, för att få hjälp att avgöra vad som skulle göras åt de sneda plattorna.
Petra Brüggemann såg att plattsättningen på golvet var sned och inte borde godkännas med tanke på förutsättningarna.

– Det borde göras om av estetiska skäl. Det var inte ett arbete som var professionellt utfört estetiskt sett, säger Petra Brüggemann.

– Om man har lagt plattorna så här tokigt, hur är det då med tätskiktet kan man undra som beställare? Jag tyckte att det hela var tveksamt. Detta då det uppstod frågetecken kring vilket system för tätskikt de egentligen hade använt och att de inte förklarat i förväg för kunden att våtrummet var gjort med avvikelser från standarden/branschreglerna, berättar Petra Brüggemann.

Därför rekommenderade Petra Brüggemann firman att kompensera kunden för det felaktigt utförda arbetet, alternativt att göra om det från början.

– Den dag Charlotte vill sälja sin lägenhet är det risk för att besiktningsmannen indikerar fukt i badrumsgolvet om man lägger nytt klinker ovanpå det befintliga. Med två lager klinker tar uttorkningen så lång tid efter en dusch att det troligtvis kommer att vara fuktigt hela tiden om det används regelbundet. Fukten ligger troligtvis på rätt sida om fuktspärren, men man kan inte säkert veta och då blir det ofta tal om badrumsrenovering eller prisreduktion av köpeskillingen.

Det här fallet slutade med att Charlotte och plattsättarfirman kom överens om ett avdrag på 12 000 kr på fakturan, förutsatt att de kan visa upp godkända intyg från BKR.

Så länge håller Charlotte inne 30 000 kr och hon avvaktar med ytterligare betalningar innan plattsättarna kan visa upp certifikaten.

Charlotte har lärt sig en hel del av den här badrumsrenoveringen och nästa gång kommer hon definitivt ha alla överenskommelser på papper.

–  Jag råder alla att läsa på ordentligt och även att ta bilder under arbetets gång, så att allt finns dokumenterat om det blir diskussioner i efterhand, säger Charlotte.

Petra Brüggemanns tips till den som ska kakla och klinka badrummet är;

– Anlita bara certifierade plattsättare. Sådana hittar du på BKR:s hemsida.
– Fråga entreprenören om det är något som avviker från standarden, t ex om väggen är sned och behöver reglas om eller om rörgenomföringar är enligt standard.
– Ha allt på papper. Utgå från Konsumentverkets standardformulär "Hantverkarformuläret 09".
– Golvbrunnar som är äldre ska alltid bytas ut! Både gjutjärn och plastbrunn.
– Informera dig och läs på om hur arbetet ska utföras, så blir du en bättre beställare. BBV "Byggkeramikrådets branschregler för våtrum" finns hos BKR.se

Läs mer