Fick vattenskada av felaktigt anslutet avlopp

Händelsen utspelade sig i Kisa.

Händelsen utspelade sig i Kisa. Grafik: Google Maps.

En felaktigt ansluten vattenslang slutade i förödelse för en husägares pannrum.

En husägare i Kisa har fått sitt pannrum och badrum vattenskadat efter att ett företag anslutit hans vattenreningsanläggning felaktigt. Företaget anser dock inte att det är deras anslutning som felat, och vill därför inte betala för skadan.

- Slangarna till vattenreningsanläggningens returspolning har inte monterats felaktigt. Även om nämnden skulle komma fram till att tjänsten har utförts felaktigt i någon del föreligger inte någon skyldighet att återbetala kostnaden för tjänsten, skriver Energihuset i Vimmerby till Allmänna Reklamationsnämnden.

Enligt husägaren har fuktskadan i badrummet uppkommit på grund av att en vattenslang bara tryckts ner i golvbrunnen istället för att anslutas korrekt.

- En fuktmätning av Anticimex visade att golvet var fuktigt. Golvet bröts upp för att undersöka om orsaken var en trasig ledning, vilket inte var fallet. Vid ett besök upptäckte hans försäkringsbolag att en av slangarna från vattenfiltrets returspolning, som var av typen vanligt trädgårdsslang, låg på pannrumsgolvet och inte ner i golvbrunnen, skriver husägaren.

Hans teori är att den hoppat upp när det uppstått tryck då vattenreningen backspolat.

Men enligt företaget är det godkänt att bara trycka ner slangen eftersom golvbrunnens galler höll den på plats. De tror istället att vattenläckan har en annan orsak, exempelvis att kranen på väggen har läckt eller att röret från tvättmaskinen varit felplacerat.

Allmänna Reklamationsnämnden går dock delvis på husägarens linje.

- Till stöd för sitt påstående om fel har NN åberopat bl.a. ett besiktningsprotokoll. Enligt detta har besiktningsmannen konstaterat att vattenavtappningen från filtret inte är ansluten på ett godkänt sätt samt att slangen hoppat ur golvbrunnen och att vatten därför runnit över golvet i pannrummet. Mot bakgrund av detta anser nämnden att det föreligger ett fel i tjänsten som Energihuset i Vimmerby AB är ansvarigt för, skriver nämnden i sitt beslut.

Dock är husägaren inte berättigad till en fullständig nyrenovering av pannrummet. Det görs ett åldersavdrag och den slutliga summan som företaget ska betala stannar på 50 000 kronor.

- NN är berättigad till skadestånd för vattenskadan i pannrummet. Med beaktande av att NN även har rätt till ersättning för de kostnader för fuktmätning, provtryckning och besiktning som han begärt ersättning för, anser nämnden att han får anses skäligen tillgodosedd med en ersättning om 50 000 kr i ett för allt.

Husägaren begärde från början ersättning på nästan 400 000 kronor eftersom skadan även lett till att hans badrum blivit vattenskadat. Men eftersom väggen mellan pannrum och badrum saknade tätskikt bedömde nämnden att företaget inte kunde hållas ansvarigt för den skadan.