Får rätt - bakfallet kan inte åtgärdas med nytt golv på det gamla

Byggahusmedlemmen Christian_S hade också dåligt fall i sitt badrum när det var nybyggt.

Byggahusmedlemmen Christian_S hade också dåligt fall i sitt badrum när det var nybyggt. Foto: Christian_S.

Bakfall i badrummet blev tvist i Allmänna Reklamationsnämnden.

När en husägare i Karlskrona upptäckte att badrummet fått ett felaktigt fall mot golvbrunnen kontaktades entreprenören som gjort arbetet för att felet skulle åtgärdas. Men när företaget ville åtgärda felet genom att lägga ett nytt golv ovanpå det gamla tog det stopp, parterna lyckades inte enas.

Husägaren menade å ena sidan att lösningen inte var fackmässig. Företaget hävdade istället att den visst var det.

- Det stämmer inte att man genom denna lösning täpper till fogarna och hindrar avdunstningen. Inte heller försämras effekten på golvvärmen, skriver företaget.

Allmänna Reklamationsnämnden konstaterar dock att detta är ett felaktigt tillvägagångssätt som husägaren inte ska acceptera.

- Nämnden anmärker att den av bolaget föreslagna lösningen, att lägga ett nytt golv på det befintliga, inte är ett fackmässigt utförande när det som i det aktuella fallet finns ett bakfall på det befintliga golvet, skriver de och fortsätter:

- Det är ostridigt att det föreligger fel i tjänsten i form av ett bakfall i badrummet och parterna är ense om att Kakelservice AB ska avhjälpa felet. Det åligger bolaget att avhjälpa felet utan kostnad för anmälarna och på ett fackmässigt sätt. Anmälarnas krav på avhjälpande ska därför bifallas.