Bygga nytt hus, Juridik

Drömbadrummet som blev en mardröm

Golvet har bakfall och entreprenören skyller på kunden.

Golvet har bakfall och entreprenören skyller på kunden. Foto: Helene Eriksson.

- Vi har betalat 120 000 kronor för att de skulle förstöra badrummet, konstaterar Kenneth, Agneta och Helene.

Det är tre uppgivna personer vi talar med. Det har gått fyra månader sedan Kenneth, Agneta och Helene beställde en badrumsrenovering från Gävle Byggelite och nu sitter de med ett badrum behäftat med vad de och besiktningsmannen anser är fel, medan byggentreprenören anser att de gjort rätt. Några av punkterna i besiktningsprotokollet inbegriper:

  • Klinkerplattor vid dörren ligger direkt på golvspånskivan. Spånskivan är bristfälligt limmad.
  • Det sitter endast en målad OSB-skiva i taket och på dörrväggen. Vad som sitter bakom kakelplattorna går inte att se.
  • Delar av golvet har bakfall.
  • Golvbrunnsmanschett och klämring saknas ner i golvbrunnen och golvbrunnssilen är fastsatt och tilltäppt med silikon.
  • Avlopp saknas till toaletten, den står löst placerad över ett hål i golvet.
  • Det saknas avloppsrör ur golvet till handfat och tvättmaskin.
  • Spotlightsen saknar IP-klassning för våtrumsbruk och är dessutom felmonterade direkt i OSB-skivan utan skydd runtom. 

Utöver detta finns en rad estetiska fel så som trasiga kakelplattor och ojämna fogar med för stora fogsprång. 

- Jag såg så mycket fram emot att få ett nytt, fräscht badrum, säger Helene Eriksson, som är den som bor i huset ifråga. 

Ojämna fogar

Här syns tydligt att kakelfogarna är ojämna. Foto: Helene Eriksson

Kenneth och Agneta är hyresvärdarna. De bor i ett annat hus, men är de som beställt och betalat för renoveringen. 

- Vi har hoppats på att kunna lösa det här med Gävle Byggelite men istället kallar de det nu för ett kontraktsbrott och vägrar åtgärda felen. Vi ska ta dit ett annat byggföretag för att få en prisuppskattning och sedan tänker vi gå vidare med detta till Allmänna Reklamationsnämnden. Efter det blir det domstol om inget görs, säger Kenneth Larsson. 

Fuktskada i ytterväggen

Allt började i december 2015 när Gävle Byggelite rev det gamla badrummet. Då visade det sig att den på utsidan eternitbeklädda ytterväggen som badrummet är placerat mot hade en fuktskada. Ytterligare ett företag togs då dit för att tillsammans med Gävle Byggelite åtgärda fuktskadan. Därefter skulle badrumsrenoveringen sätta igång.

- Vi pratade med deras försäkringsbolag som sade att det nya badrummet skulle kosta 400 000 kronor med mögelbekämpning och allt. Så vi gav dem ett fast pris på 90 000 kronor där hälften var arbete och hälften material, säger Michael Petrini som driver Gävle Byggelite. (Reds anmärkning: OBS att det är Michael som hävdar att försäkringsbolaget har gett en prisuppgift på 400 000 kr för att åtgärda badrummet. Kenneth och Agneta tvivlar starkt på den uppgiften.)

Utöver detta hade de tidigare fått ett pris på 30 000 kronor för badrummet. Totalt har alltså husägarna betalat 120 000 kronor för det nya badrummet. 

Men i slutet av januari uppstod en konflikt - och här skiljer sig historierna åt. Badrummet var fortfarande inte färdigt. Kenneth, Agneta och Helene menar på att det var utlovat att det skulle varit klart redan i december, medan Michael på Gävle Byggelite säger att avtalet var att de fick arbeta på badrummet när de hade tid. 

I januari drog husägarna alltså i handbromsen. Fler fakturor hade dykt upp trots att badrummet fortfarande inte var färdigt. Dessutom kom en rörmokare dit och konstaterade att någon rördragning inte kunde utföras eftersom badrummet inte uppfyllde kraven för ett fackmässigt godkänt arbete. 

- Då tog vi dit en oberoende besiktningsman och fick svart på vitt hur det låg till, säger Kenneth Larsson. 

Hantverkare vid golvbrunn

Entreprenören jobbar i badrummet. Foto: Helene Eriksson

Besiktningsmannen konstaterade en rad fel, varav några var så pass allvarliga att badrummet måste göras om från början om det ska vara rätt och riktigt och godkänt av försäkringsbolaget. Ett av felen som konstaterades är att det inte tätats runt rör innan man satte klinker. Ett annat fel är att att brunnen saknar brunnsmanschett. 

Men Michael Petrini vid Gävle Byggelite håller inte med om besiktningsmannens utlåtande. 

- Brunnsmanschetten sitter där, han ser inte den. Brunnen och rören sitter som de ska, allting är korrekt. Vi har en rörmokare som skulle kommit dit och tätat med gummimuff och så vidare. Det är rörmokarna som ska täta. Men nu blir det inte så för vi ser det som ett kontraktsbrott att de haft dit andra hantverkare, säger han. 

Vi förklarar under samtalet att tätningen skulle ha skett före kakel och klinkers enligt besiktningsmannen, men Michael håller inte med om det och fortsätter hävda att de ska täta i efterhand och att badrummet är fackmässigt. 

När vi återigen talar med besiktningsmannen står han fast vid sitt utlåtande och säger att brunnsmanschetten skulle ha synts när han var där om den varit på plats, och att tätning ska ske innan kakel och klinker kommer på plats. Han säger även att det är plattsättaren som bör flagga för att sådant inte gjorts, och inte sätta igång sitt arbete innan badrummet är redo. 

OSB förberedd för plattor

Väggen innan kaklet monterades. Foto: Agneta

Konflikten gäller även huruvida det över huvud taget finns något tätskikt under kakel och klinkers, och ifall det är gips eller klinkat och kaklat direkt på OSB-skivor och betonggolv. Enligt Michael Petrini har de gipsat innan och han skickar över bilder på ett badrum som till synes har gipsskivor på väggarna. Enligt Helene är det dock inget gips i deras badrum, det är istället gråmålade OSB-skivor - även detta får vi bildbevis på. Besiktningsmannen konstaterar i sitt protokoll att de delar som fortfarande är synliga, eftersom kakel och klinker inte är helt satta ännu, har monterats på OSB-skivor, men att det inte går att se hur det ser ut under resten. 

Noggrann dokumentering med foto

Helene har under hela renoveringen dokumenterat arbetet eftersom hon trodde att det gick rätt till och var exalterad över att hon skulle få ett nytt badrum. 

- Det är jag ju så här i efterhand glad över att jag gjorde. Nu har vi bevis på hur det gått till när vi tar detta vidare till ARN, säger Helene. 

flytspacklar

Han flytspacklade, men det blev bakfall. Foto: Helene Eriksson

Bakfallet entreprenörens eller kundens fel?

I besiktningsprotokollet finns ytterligare en anmärkning; ett bakfall. Michael Petrini förklarar det så här: 

- Jag sade till Helene att hon inte fick gå på golvet, eller ställa något på det innan det härdat. Ändå ställde hon in en tvättmaskin. Det är anledningen till att det uppstått ett bakfall. 

Helene säger dock att tvättmaskinen ställdes in långt senare och att bakfallet måste ha funnits där redan innan. 

Den här punkten utgör en viktig del i konflikten. När Kenneth reklamerade badrummet till Gävle Byggelite fick de till svar att de inte godtog reklamationen på grund av obetalda fakturor och “yttre åverkan av kund”. 

Spotlights felmonterade

Spotlights i taket är felmoterade, konstaterade besiktningsmannen. Foto: Helene Eriksson

Bestrider oskäliga fakturor från företaget

De fakturor som nämns är de tre som husägarna valde att inte betala eftersom de anser att de betalat oskäliga priser för andra delar i badrumsrenoveringen. Exempelvis uppger Gävle Byggelite att de använt sig av 20 liter Natriummetasilikat, 30 liter Natriumhypoklorit, 2 stycken Mögelfri och 2 stycken Boracol 20/2 Bd för att åtgärda fuktskadan och eventuellt mögel, med ett totalpris på strax över 20 000 kronor. Här upplever husägarna att de känner sig lurade eftersom ett annat företag de varit i kontakt med i efterhand förklarat för dem att det skulle ha räckt med 0,2 liter Mögel-Fri och att om det funnits rötskador så används Boracol men då räcker 1 liter till 10 meter 45x95-regel. 

- Vi har nu, så här i efterhand, inte ens fått majoriteten av det material vi har betalat för, säger Kenneth Larsson. 

Duschen har de exempelvis inte sett röken av. 

- Det är först när vi bett dem specificera fakturorna som allt sådant här har framkommit, säger Kenneth Larsson. 

Det skulle vara lätt att slå ifrån sig genom säga att de varit godtrogna som betalat fakturor i förskott, men de är inte ensamma om att lita på företaget de handlar av. Hantverkartjänster hamnar högst upp på Konsumentverkets lista över de kategorier av företag som flest stöter på problem med. Klagomålen handlar ofta om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som var avtalat. 

- Vi har försökt reklamera och få tillbaka våra pengar för det måste ju göras om från grunden. Vi har även polisanmält dem för bedrägeri och vi kommer att göra ett civilrättsligt ärende av detta när vi väl fått utlåtandet och rekommendationen från ARN. Men tills dess vill vi varna alla för det här företaget, så att inte fler råkar ut för tråkigheter, säger Helene Eriksson. 

Michael Petrini vid Gävle Byggelite avslutar så här: 

- Vi har ju inte gjort klart badrummet. Det är därför det finns felaktigheter, det är inte färdigt. Men när de håller inne med pengarna för de tre fakturorna så anser vi att vi ligger ute med pengar för delar utöver det fasta priset, och de pengarna motsvarar arbetet som är kvar. Nu tänker vi heller inte göra klart badrummet även om de skulle betala eftersom de begått kontraktsbrott genom att ta dit andra hantverkare. 

Agneta säger dock att inga andra hantverkare varit där ännu. Däremot planerar de att ta dit ett annat företag för att få en prisuppskattning som de kan använda i ARN.

Läs mer

Besiktningsprotokollet