Badrum

Badrumsföretag ska betala 60 000 kronor till kunden

En badrumsrenovering hamnade i ARN, och nu har beslut fattats.

Utdrag ur anmälan.

Utdrag ur anmälan. Källa: ARN.

En badrumsrenovering slutade med en rad konstaterade fel, och Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar nu badrumsföretaget att betala 60 000 kronor till anmälaren.

Enligt anmälaren beställde denna en badrumsrenovering på totalentreprenad, men slutresultatet blev inte det förväntade. En rad estetiska fel noterades, exempelvis kakelplattor med skiftande fogbredd och fogsprång, felaktigt monterade lister, felaktiga rörhål med mera. Dessa fel konstaterades senare av en besiktningsman.

- Resultatet av renoveringen är sådant att det under inga omständigheter kan godtas, varken i funktionellt eller estetiskt hänseende. Motparten vägrar att åtgärda felen i enlighet med besiktningsprotokollet, dvs. att göra om arbetet. Entreprenörens förslag på åtgärder har underkänts av besiktningsmannen eftersom de inte är fackmässiga och motparten inte kan garantera att våtskiktet inte skadas vid åtgärdandet. Dessutom har det nu gått så pass lång tid att fästmassan har härdat färdigt, vilket innebär att risken för sprickor och läckage vid ett avhjälpande enligt motpartens förslag är ännu större, skriver anmälarens juridiska ombud.

Men byggföretaget håller inte med om den bedömningen. Enligt dem föreligger inga fel i renoveringen, endast mindre estetiska avvikelser. Och dessa ska anmälaren ha vägrat låta dem åtgärda. De anser inte, såsom anmälaren, att hela arbetet måste göras om. De skriver vidare att man vid en badrumsrenovering måste ta hänsyn till förutsättningarna.

- Resultatet av en kakelsättning är beroende av förutsättningarna i varje enskilt fall, exempelvis lutning på väggar, inkommande vattenledningar m.m. När det gäller resultatet av en renovering får man framför allt se till helheten. Det är framför allt fel som kan påverka säkerheten som utgör fel enligt konsumenttjänstlagen, skriver de.

Men Allmänna Reklamationsnämnden går på anmälarens linje. De konstaterar att besiktningsmannens protokoll är tillräckliga bevis för att arbetet inte är fackmässigt utfört, och att företagets erbjudande om avhjälpande inte är tillfredställande.

- Motparten har erbjudit sig att avhjälpa felen genom olika avgränsade åtgärder. Nämnden anser inte att de föreslagna åtgärderna uppfyller kravet på ett fackmässigt åtgärdande av felen. NN har därmed skäl att avvisa motpartens erbjudande om avhjälpande och har i stället rätt till ersättning för att få felen avhjälpta, skriver nämnden.

Detta innebär att företaget rekommenderas betala 60 000 kronor till anmälaren, så att denna kan anlita någon annan för att avhjälpa felen.