Badrumsentreprenör skyllde på barnen när plattorna lossnade

Det är viktigt att badrummet blir korrekt gjort för att det ska hålla tätt.

Det är viktigt att badrummet blir korrekt gjort för att det ska hålla tätt. Bild: Byggahus.se.

Husägare blir berättigad 50 000 kronor efter att det renoverade badrummet började tappa plattor.

Ett husägare i Kalmar var tvungen att få sitt renoverade badrum omkaklat efter att kakelplattor började lossna några år efter renoveringen. Det visade sig att ett bakfall reparerats med kakel på kakel, en lösning som inte är fackmannamässig, och husägaren får därför rätt i Allmänna Reklamationsnämnden mot företaget som gjorde den ursprungliga badrumsrenoveringen.

Husägaren beskriver att företaget varit hjälpsamt vid de återkommande felen sedan badrummet renoverades 2008. De har bland annat kommit dit och satt dit de lossnade plattorna igen. Men när det gick upp för honom att något inte stod riktigt rätt till tog han dit en besikningsman som förklarade att plattsättningen måste göras om helt. Då ville badrumsentreprenören inte vara med längre.

- Orsaken till felet är inte arbetet utan yttre påverkan. Frun i familjen har berättat att barnbarnen använder duschen som lekplats med hopp och lek. Företaget har lagt ett golv som fungerar. Efter sju till åtta år har några kakelplattor lossnat och fogar spruckit, men detta har företaget åtgärdat, skriver SI-Bygg AB till Allmänna Reklamationsnämnden.

Nämnden fastslår dock att besiktningsutlåtandet visar att tjänsten är felaktigt utförd och borde rättas till av badrumsentreprenören.

- SI-Bygg har försökt avhjälpa bakfallet genom att lägga klinker på klinker. Enligt nämndens bedömning är detta inte en fackmässig åtgärd, utan det krävs att hela badrummet görs om. Eftersom företaget motsatt sig ett sådant avhjälpande har NN rätt till ersättning för kostnader han haft för att avhjälpa felet, skriver de.

Totalt blir husägaren berättigad ersättning om 50 000 kronor av sina begärda 70 233 kronor. Anledningen till att han inte får hela summan som omrenoveringen kostat uppges vara standardökningen i badrummet.