Skydda ditt hus - Åtgärder och insatser vid inbrott

Åtgärder och insatser vid inbrott - skydda ditt hus

Säkerställ att du har skyddat huset från inbrott och att du vet vad som gäller om du utsätts för ett inbrott. Här går vi igenom det, hur du anmäler brottet och vad ska du tänka på.

Nu kommer årets mörka månader och då är det lättare för inbrottstjuvar att verka i det fördolda. Det finns en hel del du kan göra för att försvåra för dem. Men skulle du ändå bli utsatt är det bra att känna till rutiner och rättigheter.

Då är det störst risk för inbrott

Antalet inbrott i hus är på en fallande kurva sedan 2015. Exempelvis såg man att inbrotten minskade med 15 procent 2021. Men nu kommer den tiden på året då antalet inbrott ökar lite igen, detta som en följd av mörkret.

De flesta inbrott sker dagtid någon gång mellan lunch och klockan 15

Vanligast är det med inbrott då människor inte är hemma. De flesta inbrott sker dagtid någon gång mellan lunch och klockan 15, och den allra vanligaste dagen är en fredag. Förmodligen sker det flest inbrott dagtid eftersom många är på jobbet då. Men det sker förstås inbrott under dygnets alla timmar och även när människor är hemma.

Anmäla inbrott

Har du haft inbrott finns det ett par saker du bör göra - i tur och ordning.

Se till att bevisen inte försvinner

Nummer ett är att inte förstöra brottsplatsen. Börja inte städa eller röra runt. Du vill förstås se efter vad som blivit stulet, men genom att röra saker eller flytta på dem kan du förstöra bevis, så var försiktig. Ta däremot gärna fotografier som du kan använda vid senare kontakt med försäkringsbolaget.

Polisanmäl inbrottet

Den som misstänker, eller vet med sig, att den blivit utsatt för ett inbrott ska genast upprätta en polisanmälan. Tänk på att polisen behöver kunna säkra bevis. De vill exempelvis fotografera, samla in potentiellt DNA och få en förståelse över hur inbrottet gått till och vad som är borta.

Berätta i det här skedet också vad som blivit stulet, samt om det har försvunnit saker som du har DNA-märkt eller som på annat vis är möjliga att spåra.

Det kan vara svårt att upptäcka exakt vad som blivit stulet. Då är det bra att känna till att du kan komplettera anmälan i efterhand. Det är viktigt att du får med allt som blivit stulet eftersom det då är större chans att du får tillbaka det om polisen skulle få fast inbrottstjuven eller hitta stöldgods.

Anmäl till ditt försäkringsbolag

Vanligen har man en hemförsäkring med ett egendomsskydd i. Den gör att du kan få ersättning för de prylar som blivit stulna - förutsatt att du kan bevisa att du har ägt dem. Du ska kunna visa fotografier, kvitton, kontoutdrag och liknande på dina ägodelar, samt bevisa att det faktiskt har skett ett inbrott. Därför bör du efter polisanmälan även ringa ditt försäkringsbolag.

För att du ska få ersättning gäller det som sagt att du kan visa att någon har brutit sig in. Har de haft nyckel så räknas det inte som ett inbrott och då är det inte säkert att försäkringen gäller. Men brytmärken på dörrar och fönster, krossade glas och liknande är förstås tydliga bevis.

Många av prylarna i hemmet har ett så kallat åldersavdrag hos försäkringsbolaget - det är olika hos olika bolag och beror även på vilken försäkring du har valt. I generella drag fungerar det dock så att om du till exempel har blivit bestulen på en mobiltelefon eller en TV så spelar dess ålder roll för hur stor ersättning du får. Är det istället smycken, armbandsur och liknande finns ofta ett maxbelopp på hur stor ersättningen kan bli.

Vidare hjälper försäkringsbolaget dig att reparera det som blivit trasigt, exempelvis en dörr eller ett fönster.

För att få rätt till ersättning måste du ofta betala en självrisk, således ett grundbelopp. Hos vissa försäkringsbolag är den självrisken dock 0 kronor om du hade ett godkänt larm installerat vid inbrottet. Det kan även finnas andra orsaker till att självrisken utgår.

Det kan också vara så att du har rätt till psykolog efter inbrott, eller rättsskydd upp till ett visst belopp.

För att ta reda på vad som gäller i just din försäkring kan du be att få läsa försäkringsvillkoren.

Förebygga inbrott

För att minska risken för inbrott finns det också en lång rad åtgärder att ta till.

Ordentligt lås

Se till att du har ett säkerhetsklassat dörrlås med brytjärn, samt se till så att du inte glömmer att låsa dörren. Detta gäller även eventuella altandörrar.

Yale Doorman L3.
Dörrlås med säkerhetsklass 3 godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolag. Foto: Yale Home

Inbrottssäker dörr

Som ett säkrare alternativ till den vanliga trädörren finns det så kallade säkerhetsdörrar. Både dörren och karmen är då förstärkta för att kunna stå emot inbrottsförsök i 30 minuter eller mer.

Swedoor Nile Säkerhetsdörr RC3 Ytterdörr
Säkerhetsdörr klass 3. Foto: Swedoor

Upplyst och insyn från gatan

Se till så att inte tjuven kan arbeta i skymundan, genom att ta bort höga buskar och genom att belysa känsliga platser runt ditt hus. För att spara på el kan du ha belysning som tänds om någon rör sig i närheten. Tänk också på att inte ha spadar, stegar och andra verktyg lättillgängliga, så att spontana tjuvar inte kan ta hjälp av dina egna redskap för att ta sig in.

Philips Hue
Utebelysning med rörelsesensor. Foto: Philips

Ta hjälp av kameror

Sätt upp övervakningskameror med närvarosensor så att du blir larmad till mobilen ifall någon rör sig runt huset. Många av övervakningskamerasystemen har även tillbehör såsom fönster- och dörrsensorer som larmar ifall ett fönster eller en dörr öppnas. Placera kameran så att tjuven inte kommer åt den.

Google Nest Cam.
Google Nest Cam. Foto: Google Store

Säkerhetsfilm på fönster

Okrossbara rutor är dyrt, men det finns särskild säkerhetsfilm som man kan köpa och montera på fönstrena så att de blir betydligt svårare att krossa. Detta gör att det tar längre tid för tjuven att ta sig in, och det låter mer och under längre tid vilket ökar chansen att andra ska upptäcka vad som pågår - och då blir det också mindre intressant för tjuven att fortsätta att försöka.

Säkerhetsfilm till ett par fönster på en undervåning kostar mellan 5 000-10 000 kronor. Det finns såväl transparent som tonad och speglande beroende på om du även vill hindra tjuven från att se in - vilket exempelvis kan vara något du vill göra om du har en källare eller ett förråd med dyr utrustning i.

Säkerhetsfilm
Säkerhetsfilm. Foto: Solfilmsmontören

DNA-märkning

Finns det prylar som är extra stöldbegärliga - eller som du värnar om lite extra av olika skäl - kan du DNA-märka dem. DNA-märkningen syns inte för blotta ögat men gör så att polisen vid upphittat stöldgods vet var prylarna egentligen hör hemma. På så vis ökar du chanserna att få tillbaka dem.

DNA-märkning
Kit för DNA-märkning. Foto: St George

Skydda hela fastigheten

Tänk på att det inte bara är hus som tjuvarna är intresserade av. Även garage och förråd är vanliga utrymmen som drabbas av inbrott eftersom det ofta finns stöldbegärligt gods där. Här kan också ersättningen från försäkringsbolaget vara lägre, eller i vissa fall ingen alls. Så att skydda dessa prylar förebyggande blir då lite extra viktigt.

 

64 kommentarer