ARN: Bakläxa för badrumsentreprenör som missat golvvärme

En husägare får rätt i att el, duschväggar och värmegolv är felaktiga i nya badrummet.

Ett byggföretag och en husägare på Frösön tvistar efter ett badrumsbygge. Husägaren är missnöjd med ett antal punkter efter att badrummet stod klart, både rördragning, montering av duschväggar samt placering av strömbrytare. Dessutom saknar duschhörnan golvvärme.

Badrumsentreprenören tar på sig visst ansvar men menar på att man inte fått åtkomst till badrummet för att förklara varför rör dragits på ett annorlunda sätt än avtalat och för att justera en kran.

Men större delen av felen menar de på inte utgör några fel. Exempelvis anser de att elinstallationen är korrekt samt att man gjort ett bra övervägande gällande golvvärmen eftersom det annars skulle ha blivit för mycket kabel över. De har försökt hålla nere kostnaderna för kunden eftersom denna ska ha uttryckt en sådan önskan initialt. 

- Golvvärmekabeln kommer i färdiga längder. Den kabeln som ligger fyller rummets värmebehov. Nästa storlek uppåt på kabel hade inneburit att det blivit 6 meter kabel för mycket eftersom kabeln är lagt på färdigspårade skivor, skriver Lasses Kakelservice AB i ett svar på en anmälan som husägaren gjort till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Nämnden har gått igenom alla inskickade bevis och kommunikationen mellan husägaren och företaget, och slår fast att det finns en del saker som måste åtgärdas. Bland annat anser man att det ska dras av en del från slutpriset på grund av den otillräckliga golvvärmeinstallationen, samt att en del andra installationer bör göras om.

Duschväggarna har exempelvis monterats 90x80 istället för tvärtom vilket gjort att en ventil täckts för, och elinstallationerna är inte kapslingsklassade med IPX5 som lägst och uppfyller därmed inte kraven. Vidare bör en strömbrytare centreras då den inte placerats där man avtalat om.

- Eftersom NN har krävt avhjälpande och då detta kan ske utan oskäligt stora olägenheter eller kostnader för Lasses Kakelservice AB ska företaget rekommenderas att avhjälpa felen, skriver ARN.