Månadens arkitektritade

Sands hus sparsmakat i rött

Sands hus sparsmakat i rött

Sands hus av Thomas Marcks har färgsättning i falurött och stor omsorg om både helhet och detaljer. Samtidigt har huset det lilla extra som förgyller vardagen.

Sommarhuset på Vrångö i Göteborgs södra skärgård för familjen Sand och deras tonårssöner är så rött det bara kan vara.

Men det är inte färgen som gjort att Sands hus har nominerats både till årets Rödfärgspris och till tidskriften Arkitekturs debutantpris i fjol. Istället är det ett sparsmakat och omsorgsfullt detaljerat uttryck som övertygar.

När fönsterluckorna stängs framstår husvolymerna som två släta byggklossar helt i rött. Med familjen Sand på plats öppnas allt upp. Det omgärdande staketet skyddar mot både oväder och insyn.

Röd träfasad
Stort fönster ger fin utsikt från ovanvåningen.

Ett stort fönster ger en vid utsikt från ovanvåningen, här finns också ett antal glasdörrar och en fransk balkong. Glasdörrarna på gavelfasaderna är asymmetriskt placerade, men allt faller på plats som ett balanserat motiv kring byggnadens mittaxel när fönsterluckorna öppnas.

Thomas Marcks
Thomas Marcks

– Sands hus genomfördes som en totalentreprenad, med mig som ansvarig totalentreprenör, det gav mina beställare ett fast pris och tidplan, berättar Thomas Marcks som har sitt kontor på Söder i Stockholm.

Thomas sticker inte under stolen med att kvadratmetrarna i arkitektritade hus kan bli dyrare jämfört med de billigaste varianterna av prefabvillor.  Övertaget ligger i att byggnaden får en egen, unik karaktär. Ytorna används effektivare, med rum som gestaltats efter beställarens speciella behov och livsstil.

Rödmålad träfasad
Nordvästra fasaden.

Thomas vill visa att det går att göra projekt med unika kvaliteter när man arbetar med en hög prefabriceringsgrad. I Sands hus har han med hjälp av indragna takutsprång och enhetlig träpanel lyckats skapa en både enkel och abstrakt byggnadsform som har en lika stor precision som ett murat och putsat hus. Träfasaderna har behandlats med traditionell slamfärg istället för vanlig täckfärg. Enkel att underhålla i det utsatta klimatet.

Ytterdörr i Falu röd
Allt är i falu rödfärg.

– Det går att överdimensionera på ett tilltalande sätt med trä, en favorit är 45-millimeters slätspont. En stor utmaning är att få till bra detaljlösningar som är tekniskt robusta och samtidigt berättar något spännande om byggnadens karaktär.

Bygglovsansökan för Sands hus utfördes i samarbete med Arkitekt Mats Fahlander.

Vitmålad trappa
På insidan är det mesta vitt.
Vitmålad trappa
Även trappan är vit.
Stort utsiktsfönster
Generös utsikt från ovanvåningen.