New England - en byggnadsstil

Ett hus i New England.

Ett hus i New England. Foto: Mission Ventures

Idag är New Englandstilen på hus mäkta populär. Så här växte byggnadsstilen fram och det här karaktäriserar den.

Under den europeiska koloniseringen av Nordamerika hämtades inspiration till bebyggelse i de 13 kolonierna från hela Europa: French Colonial i New Orleans och Quebec, Dutch Colonial längs med Hudson-flodens bägge sidor, German Colonial i Pennsylvania, Delaware och Pennsylvania, Spanish Colonial i Kalifornien och i Florida, senmedeltida engelsk och Georgian Colonial i exempelvis i Massachusetts.

De europeiska förlagorna anpassades till de lokala förutsättningarna i New England, 1600-talets kolonisatörer gjorde husen större, gärna två våningar, och med branta tak för att snön inte skulle lägga sig för tjockt och tungt. Centralt placerade skorstensstockar blev standard i ett kallare klimat och den rikliga tillgången till trä gav bättre takbeläggningar.

hus i New Englandstil

I New England behöver husen inte ha vita fasader. 

Andra detaljer är dörrar med liggande panel och trappor placerade runt skorstenarna. De klassiska idealen går igen i proportionering, pelare, fönsteromfattningar och annan dekoration. Och i USA importerades arkitekturstilar på löpande band vilket inte minst återspeglas i Manhattans äldre skyskrapor som lånar från grekiska tempel, egyptiska pyramider, San Marco-kyrkans störtade kampanil, gotik, renässans, klassicism, och till och med doktor Caligaris skräckkabinett.

Men Peo Oskarsson vid Arkitektrådet, som ofta ritar hus i New Englandstil, förklarar att stilen inte är helt främmande för Sverige, den återfinns bland annat i de gamla frikyrkorna där antikens arkitektur kan anas i de gamla träbyggnaderna.

– Egentligen är det påklistrade klassicistiska formelement som skapar New Englandsstilen. Det är enkla rena volymer, stora tvåplansvillor med inredda vindar och takkupor som sticker upp som tydliga markerade element.

Några av New Englandsstilens viktigaste detaljer, så som de tillämpas i Sverige idag är:

  • Vitmålad ren fasad med liggande träpanel
  • Fönster ofta med små spöjsar
  • Sparsmakade dekorationer i shakerstil, t ex en trappstegsformad liten takfot, som ofta går runt hörnet.
  • En hörnstolpe som dekoreras med ett enkelt fräst spår, alternativt byggs av dubbla knutbrädor.
  • Skiffertak
  • Fönsterluckor

Läs mer
Precis som på den amerikanska östkusten
10 prefab hus i New Englandstil