Trappa

Stilguide: Sten och grus som matchar huset

Stilguide: Sten och grus som matchar huset

Foto: Cajsa Lundin

Vilken färg, form och stil på stenmaterial passar till husets stil och arkitektur? Trädgårdsdesignern Cajsa Lundin hjälper till att guida oss i djungeln av grus, sten och betong till trädgården. 

När man står där med en ny trädgård och ska välja stenmaterial till gångar och hårdgjorda ytor är det lätt att bli osäker. Valmöjligheterna är många och det gäller att tänka till. Stenmaterialet du väljer ska passa till stilen på huset och övriga trädgården.

Priset ska vara rätt, liksom underhållsbehovet som materialet medför.

Cajsa Lundin
Cajsa Lundin

– Husets arkitektur, önskad stil och budget är det som avgör valet av sten, menar Cajsa på Form & Funktion som är expert på Byggahus.se.

Generellt gäller att den betong, natursten eller grus du väljer att lägga i gångar och uppfarter, måste stämma med trappor och murar. Sträva efter en sammanhållen helhet i husets utemiljö.

Rätt sten till husets arkitektur

Kring sekelskiftet använde man sällan sten som markmaterial i trädgården, utan oftast sk ärtsingel.  

Gårdsgrus
Ärtsingel runt huset. 

En bit in på 1900-talet kom betongplattorna. Även om man oftast lade kullersten och gatsten i offentliga miljöer och vid finare byggnader, är det idag stenar som känns tidstypiska och hör hemma i en trädgård vid ett sekelskifteshus.

Under funktionalismen minimerade man hårdgjorda gångar i trädgården, särskilt skötselkrävande grusgångar. Gångar ansågs stycka trädgården på oestetiskt sätt, så gångar skulle endast vara där de absolut krävdes. 

– Stigstenar i gräsmatta kunde i många fall räcka, berättar Cajsa.

Kalksten var materialet på modet i tidiga funkisträdgårdar, helst i sin naturliga grova yta, men under möbler kunde man använda topphyvlad. 

Offerdalskiffer
Gotländsk kalksten från Burgsvik. Foto: Cajsa Lundin

På 40-50-talen blev även skiffern populär i villaträdgårdarna,  särskilt vid tegelhus. Äkta material var a och o. Natursten i första hand, men även platsgjuten betong som inte fick efterlikna andra stenmaterial. 

– För en funkisträdgård är det bättre att satsa på äkta natursten för rätt tidsprägel, och hålla igen på andra detaljer. Man använde aldrig kantstenar, berättar Cajsa.

Fram till slutet av 50-talet göt man sina betongplattor själv i träformar. Att beställa färdiga var lika dyrt som natursten, särskilt i trakter med stenbrott. Till en gammal funkisvilla med tomt med naturkaraktär ska man försöka hålla sig till natursten.  Till ”nyfunkis” passar dock betongplattor bra.

I japanska trädgårdar eller en gammal allmogeträdgård är däremot en krattad grus- eller singelgång helt rätt.

Krattad grusgång
Ibland är en krattad grusgång helt rätt.

Under 60- och 70-talet lade man förtillverkade betongplattor i de vanliga villaträdgårdarna. I de mer påkostade använde man dock natursten.

Generellt gäller att större plattor ger ett modernare intryck. Ofta kan man förstärka husets arkitektur och känsla med stenläggningen runt huset. Ett påkostat hus känns ännu mer påkostat om stensättningen i trädgården också är exklusiv.

En viktig aspekt är eventuella mönster i husfasaden. 

– Till tegelhus tycker inte jag man ska ha betongmarkstenar i nästan samma format, utan man bör istället bryta av med stora plattor, helst natursten med oregelbunden form, säger Cajsa

Gjuten gång i betong vid tegelhus
En gång gjuten i betong vid tegelhus. Foto: Cajsa Lundin

En plats för en eller flera bilar vill man idag ofta placera bekvämt vid ingången, men ser man bakåt i historien så har det ju inte alltid varit så. 

– Därför går det inte riktigt att förhålla sig till historien rakt av. En stor platt yta blir ofta ödslig och tråkig, särskilt som de ju är placerade ”som första intryck”, säger Cajsa.

Med det sagt vill Cajsa säga att det är vettigt att tänka in att kompensera en stor stenbelagd yta med rätt dos grönska, kanske dela av mellan parkeringar och mot gångstråk med levande grönt. Träd och klätterväxter tillför mycket grönt på liten markyta. 

New Englandstilen är populär idag för den som bygger nytt hus. Hur ska man tänka när man väljer sten och grus där?

– Jag har ritat ganska många trädgårdar till New England-hus. Natursten är det enda som funkar. Antingen oregelbundet format, som offerdalsskiffer eller skuren grå kalksten, dock ej för bilar. Infarter grusade med makadam funkar fint, gärna med en kantsten som granit, eventuellt i två rader, men det beror på proportionerna. Har man råd är smågatsten superfint, gärna bågmönstrat.

Smågatsten
Smågatsten i bågmönster. Foto: Molnsätra

Färg på stenen 

Hur ska man då tänka när man väljer färg på stenen? Det finns ett säkert kort - traditionell grå sten upplevs som neutral och passar till alla färger på hus.

Vit sten tar lätt överhanden. Det kan kännas som att den lyser onaturligt i svenska trädgårdar. Dessutom behöver den tvättas. Används sparsamt.

Svart sten kan passa i en japansk trädgård, men i stora mängder ger den ett hårt intryck. Man bör också balansera med ljus grönska eftersom den lätt kan kännas dyster.

Röd kalksten (det mesta med rött pigment) bleks och blir ganska gråaktigt, vilket är fint. Röd markbeläggning känns okej i trakter med stenbrott där röd natursten finns. 

Gult ser ofta skitigt ut efter ett tag. 

– I huvudsak är granit vårt hälleberg, vi får tänka på platsen. Men vissa områden har kalkstensgrund. Men man kan gärna göra ett rum i trädgården med ett tema där färg på markstenen bryter av, säger Cajsa.

Betong
Medlemmen ninjaharry gjuter betonggångar i sin trädgård.

Betongsten, betongplattor och gjutet betonggolv

Betong finns i många olika format och färger. 

– Jag rekommenderar grå toner. Betong som inte utger sig för att vara något annat än just betong är ärligt, enkelt och tidlöst, menar Cajsa.

Kvadratiska betongplattor i formaten 35x35 cm och 40x40 är klassiska och funkar till många stilar på huset. Större plattor ger ett mer modernt intryck.

Cajsa avråder från betongplattor med ytstrukturer som försöker ge en känsla av natursten.

Den vanligaste betongplattan är ”betongsten” i tegelstensformat. 

– Men den ger många skarvar och gör mer anspråk på skötsel, säger Cajsa. 

Fördelen är att den ”smälter ihop” till en enhet och på så sätt inte gör så mycket väsen av sig. Välj en slät med raka kanter, gärna lite smalare och mer avlångt format.

Ett annat bra alternativ är att gjuta en gång eller uteplats i betong. Läs och se hur medlemmen ninjaharry gjorde steg för steg: Projekt trädgårdsgångar många bilder

Gårdsgrus, kullersten, kross, grus, stenmjöl, dekorationsgrus

Du kan med fördel kombinera en stenläggning med någon typ av grus eller singel, för att skapa variation och ett mjukare intryck samtidigt som du håller nere kostnaderna.

Makadam utanför Hotell Ett Hem
Hotellet Ett Hem i Stockholm har valt makadam 2-4 mm till sin innergård. Supersnyggt!

Men först reder vi ut begreppen. Grus säger man om både singel och makadam. Singel är rundat, makadam kantigt. Det finns singelmakadam, som är rundad makadam.

En gång med gårdsgrus, sk. ärtsingel, är ett ekonomiskt sätt att få en yta som kan passa vid både moderna och gamla hus. Det skvallrar på ett trevligt sätt när någon kommer. Det har dock sina nackdelar. Gruset behöver fyllas på efter hand som det sjunker undan. Djupa gruslager är svåra att gå i, dra barnvagn eller cykel. Förr eller senare kommer fröogräs som måste rensas bort regelbundet. 

– Men i grus är det å andra sidan lätt att dra upp ogräs med rötterna. Två insatser per år brukar räcka. Plus att det är bra att blåsa bort löv och barr samt plocka kottar och fallfrukt, säger Cajsa.

Sättsand eller stenmjöl är ett fastare alternativ, som dock tyvärr lätt följer med på skorna in i huset och kan repa golvet. Lägg därför inte sättsand precis framför ytterdörren.

På infarten kan makadam passa, fraktion 8-12 fastnar inte i däcken, går att packa och ligger mer still än naturgrus.

Dekorationsgrus är en trend idag. Här förordar Cajsa Lundin naturliga färger och avråder särskilt från vitt och allt för kontrastrika blandningar, som lätt ser onaturliga ut och förtar lite av känslan av avkoppling och harmoni man vill ha när man vistas i trädgården.

Tyvärr är natursingel en ändlig naturresurs, som vi har sedan inlandsisen drog fram, och den håller på ta slut i många kommuner. Naturgrus är jordens filter för grundvattnet, därför finns nu restriktioner. 

Hotellet Ett Hem i Stockholm med utemiljö designad av Ulf Nordfjell, har valt makadam 2-4 mm till sin innergård. Makadam låser ju sig själv, så det ligger betydligt mer stilla än natursingel.

kullersten
Kullersten varvat med stenplattor. Foto: Cajsa Lundin

Granit – robust, tidlöst, klassiskt

Graniten som sten i trädgården är robust, tidlös och klassisk, den funkar alltid. Kullersten, smågatsten, storgatsten, alla är de av granit. Men granit finns också som plattor och i andra format, med skurna eller brutna kanter, slipad eller ojämn yta. Trappblock och block till stödmurar av granit är också vanligt. Storgatsten till kanter och friser kan användas för att binda samman en trädgård Vill du få ett mindre strikt intryck kan du variera granitstenen med smågatsten och kullersten. 

En fördel med oregelbundna naturstensplattor, små- och storgatsten är att de är förlåtande för ögat mot ogräs, det gäller dock inte skuren granit. Väljer du skurna naturstensplattor, dvs raka kanter, upplevs ogräs ostädat. 

Trappa i kalksten
Trappa i kalksten som Cajsas företag Form & Funktion har anlagt. Foto: Cajsa Jacobsson

Kalksten 

Kalksten finns som vit gotlandssten, röd eller grå ölandssten, grå, brungrå och svart beroende på vilket stenbrott den kommer ifrån. Kalksten har större porer än sandsten, men har ändå en hyfsat slät yta. Den får en jämn utfällning och patina som gör att den ser mjuk ut. Grå kalksten passar de flesta miljöer och stilar på hus, dock inte på ytor där bil ska ställas. 

Skiffer

Skuren skiffer är en natursten som ger ett stilrent intryck. Skiffer består av täta skikt, sk klovplan. Ytan blir småvågig eller knottrig. Den finns i olika färgtoner. Svensk Offerdalsskiffer är en ren kvartitskiffer med beständig färg. Annan skiffer kan innehålla järn som ger en flammighet av rost som kommer och går. Observera att importerad skiffer ibland inte klarar våra vintrar.

Sandsten

Sandsten har varma färgtoner i sand, terracotta eller brunt. Stenarnas färger varierar inbördes vilket ger en levande yta, men den kan upplevas orolig. En gång eller uteplats med sandsten upplevs mysigt avslappnad, samtidigt som den ger kvalitetskänsla. Sandsten har stora porer och är därför porösa, klarar inte tyngd. Sandsten passar bra om du vill ha medelhavstema i trädgården. Stora porer gör också att plattan aldrig blir stekhet, som t ex en mörk skiffer blir.