Alla län har fått ett ökat utbud av nyproduktion till salu - utom två

Nedgång för nyproduktion i år, men ur ett 5-årsperspektiv ökar utbudet kraftigt.

Antalet nyproducerade bostadsrätter till salu i landet som helhet minskade i år med cirka 2 000 stycken, enligt färska siffror från Booli. Sett ur ett femårsperspektiv har de dock ökat kraftigt. Från strax under 12 000 år 2015, till över 25 000 i år.

Siffrorna visar också att alla län utom två har haft en ökning av antalet nyproducerade bostadsrätter till salu. De som sticker ut är Östergötland och Halland. I förstnämnda har antalet istället minskat och i det sistnämnda fallet står utbudet stilla.

Blekinge, Norrbotten, Dalarna och Gotland toppar listan åt andra hållet. Å andra sidan har de lite speciella förutsättningar.

- De län som står för den kraftigaste ökningen hade i stort sett ingen nyproduktion alls att tala om 2015, det slår förstås igenom i mätningen, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB. 

Storstadsregionerna står för nästan 70 procent av nyproduktionsmarknaden.

Antal nyproducerade bostadsrätter till salu:

2015 2016 2017 2018 2019
11 854 16 201 23 149 27 012 25 045

Nyproducerade bostadsrätter senaste fem åren

  2015 2016 2017 2018 2019
Blekinge län 12 174 79 165 258
Norrbottens län 32 163 150 209 252
Dalarnas län 57 66 122 99 314
Gotlands län 63 45 204 162 131
Västra Götalands län 1 353 1 831 2 501 3 923 4 798
Södermanlands län 270 544 590 922 835
Västerbottens län 159 423 168 293 459
Kalmar län 61 139 98 193 166
Värmlands län 172 210 128 262 452
Skåne län 1 515 1 321 2 670 3 616 3 645
Riket 11 854 16 201 23 149 27 012 25 045
Örebro län 366 529 739 645 719
Stockholms län 4 614 7 574 10 928 11 038 8 950
Västmanlands län 234 102 341 393 418
Jönköpings län 247 223 259 446 426
Kronobergs län 289 539 378 437 446
Västernorrlands län 51 138 226 200 75
Uppsala län 819 1 186 2 571 2 223 1 305
Jämtlands län 100 56 38 83 144
Gävleborgs län 113 76 133 315 137
Hallands län 405 134 253 461 409
Östergötlands län 922 728 573 927 706

Källa: Booli