Algoritm kan förutsäga strömavbrott

Algoritm kan förutsäga strömavbrott

Foto: Wikipedia.

Forskare kan nu förutsäga var åskoväder kommer att orsaka strömavbrott.

Forskare i Finland har tagit fram en algoritm som med stor träffsäkerhet kan förutsäga områden där det kommer att uppstå strömavbrott vid åskoväder. Forskarna matade AI med data från tre finska elbolag avseende en åttaårsperiod. Resultatet blev att datorn kunde förutsäga alla lindriga och en stor majoritet av de värsta stormarna. Träffsäkerheten för de värsta landade på 88 procent.

Man såg på så vis vilken typ av stormar som orsakade strömavbrott, och kunde förutsäga med god sannolikhet var det finns stor risk att det uppstår strömavbrott under åskoväder.

I praktiken kan detta innebära kortare strömavbrott för husägare och bättre framförhållning för elbolagen.

– Om elbolagen redan i förväg vet var risken är extra stor, kan de tidigt fokusera resurser till rätt område och rentav sända ut reparationspersonal i förväg, säger forskare Roope Tervo, på det finska meteorologiinstitutet FMI, till Sveriges Radio.