Ygeman svarar på kritiken från elnätsbolagen: Stötande vinstökningar

Elnäten är i en kris enligt elnätsföretagen, men energiministern håller inte helt med om kritiken.

Elnätsbolagen har sedan flera månader tillbaka kritiserat regler och kostnader kring utbyggnaden av elnäten, som de menar på befinner sig i kris och att de i vissa områden snart inte kommer att kunna ansluta fler till elnätet. Men energiminister Anders Ygeman är kritisk mot elnätsbolagen.

- Man ska visserligen lyssna på kritik. Men elnätsföretagens vinstökningar, som skett utan att investeringarna vuxit, är stötande. Elbolagen har en viktig del av lösningen i sin hand och måste öka utbyggnaden i region- och lokalnäten, precis som statliga Svenska Kraftnät nu är i full färd att göra med rekordinvesteringar, säger Anders Ygeman till Dagens Industri.

Samtidigt är han öppen för att se över elnätsregleringen, dock inte så att det uppstår nya vinstexplosioner för elnätsföretagen. Han pratar om att förbrukningstoppar måste kapas, att det ska finnas mer lokal produktion och att investeringarna i elnätet måste öka. Olika delar som staten ändå är intresserade av att diskutera kring. Hans bild av att det skulle vara en allvarlig kris, så som elnätsföretagen kommunicerar, är dock att den är falsk.

- Vi tar signalerna kring elförsörjningen på största allvar och jag förstår att varningarna från EON och andra väcker oro. Men min bild är delvis annorlunda. Sveriges hade det första halvåret det största elöverskottet någonsin, och prognoserna pekar på fortsatt växande överskott trots att flera reaktorer ska stängas.