På lördag börjar utfasningen av Ringhals 2

Ringhals reaktor 3 och 4.

Ringhals reaktor 3 och 4. Foto: Wikipedia.

Kärnkraften ska ersättas av förnybar energi och på lördag tas ett stort kliv mot detta.

På lördag påbörjas utfasningen av Ringhals 2 från elnätet. Utfasningen är en del i den energiuppgörelse som partierna träffat där man beslutat att kärnkraften ska ersättas av solel, vindkraft och vattenkraft. Kritiker från energibranschen menar på att elkonsumtionen väntas öka och att elnäten redan är under mycket hög press, men energiminister Anders Ygeman är inte orolig.

– Jag har inte sett någon som tror på elbrist i Sverige. Tvärtom har vi ett växande överskott, säger han under energikonferensen SvD Energy Summit.

Rent statistiskt exporterar vi mycket el och detta ger stöd för Anders Ygemans ställning. Det verkliga problemet enligt honom är att elnätet inte är tillräckligt utbyggt. 

Att Ringhals 2 tas ur bruk är som sagt bara första steget mot att fasa ut kärnkraften. Nästa år ska även Ringhals 1 stängas.