Byggahus.se

Ygeman svarar på kritiken från elnätsbolagen: Stötande vinstökningar

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
 2. platon1980
  Medlem · Nivå 7
  Så, bolagen har en ljugfaktor för att skrämma folk och öka vinsterna?
   
 3. A
  Anonym
  Självklart. Skrämsel för att motivera prisökningar. Vore passande om regeringen då kunde se till att Vattenfall sänkte elnätskostnaden för hushållen...
   
 4. lopec
  Husägare · Nivå 6
  Och staten har en ljugfaktor för att få fortsätta stänga ner kärnkrafteffekt och 'ersätta' med fluktuerande vindkraft.
   
 5. Nefrums
  Hobbysnickare · Nivå 9
  Vindkraft?
  Alla reaktorer som har stängts ned hittills har ju ersatts med fossil (gas) kraftverk.
   
 6. K
  Medlem · Nivå 11
  Jaså, är det verkligen så? Har inte kvarvarande kärnkraftverk effektiviserats i motsvarande grad? Väldigt intressanr så redovisa gärna källan för ditt påstående.
   
  • Laddar…
 7. M
  Medlem · Nivå 5
  Nej man har bara gjort det nödvändiga underhållet i ett antal år. De svenska reaktorerna som är kvar är eftersatta och skulle behöva en upprustning om man skall fortsätta köra dem.
   
 8. M
  Medlem Nivå 6
  Så... staten inför en energiskatt per kwh som de ber energibolagen att driva in åt dem. Den är f.n närmare 50% av själva elpriset för ett hushåll. Och staten är besvärade över att elbolagen har för stor vinst och att elpriset är för högt.

  Är det ungefär rätt?
   
 9. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Min tolkning var att staten inför en skatt på fjärrvärme, EON börjar klaga att det försämrar konkurrenskraften och kommer att leda till ökat elbehov och därmed leveransproblem.

  Ygeman svarar med att det är trams, att energibolag har ökade vinster, men lägger inte så mycket på utveckling och underhåll av deras elnät som de borde och att det inte finns ett generellt underskott på el,.
   
 10. Nefrums
  Hobbysnickare · Nivå 9
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Öresundsverket
  "I början av 2000-talet byggdes verket om till naturgaskombi som ett svar på det ökande behov av el i Sydsverige som nedläggningen av Barsebäckmedförde. Det ombyggda verket invigdes i december 2009"
   
 11. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Det stämmer att effekthöjningarna i de övriga reaktorerna kompenserat för nedträngningen av Barsebäck.
   
  • Laddar…
 12. Nefrums
  Hobbysnickare · Nivå 9
  Ja det stämmer att den totala produktionen från kärnkraft är samma. Dock på grund av att sydvästlänken har blivit försenad (18 ggr!) Så har det inte gått att ersätta Barsebäck till full del med el från vattenkraft och kärnkraft som det var tänkt. Nu får vi i stället exportera elen från norr och på vintern köra gas kraft och importera dansk kolkraft i söder.
   
 13. K
  Tillbyggare Nivå 10
  Man satte ju in nya större ånggeneratorer.
   
 14. A
  Husägare Nivå 1
  Att vi har överskott på el beror ju på att vi inte klarar av att transportera elen inom landet dit den behövs.. Suck, men vad kan man förvänta sig av en minister som inte har koll på något..
   
 15. blackarrow
  Elektroniktokig · Nivå 15
  De reaktorer som är kvar är effekthöjda så mycket att Svenska kraftnät gått till domstol. :surprised:
  Elnätet riskerar att haverera om en generator/reaktor på 1200MW plötsligt faller ur.

  Men lönsamheten blir mycket bättre än om kärnkraftverken tuffar på på halv effekt.