Varnar för importerade elprodukter

USB-C-kabel.

USB-C-kabel.

Går ut i gemensam kampanj för att informera om faror med importerade elprylar.

Många köper prylar från Wish, Alibaba och liknande sajter men nu väljer Sveriges Konsumenter och Elsäkerhetsverket att gå ut i en gemensam kampanj och varna för importerade elprylar. Undersökningar har visat att många inte uppfyller kraven. Exempelvis visade ett test på tio laddare att samtliga var direkt farliga att använda.

- Om laddarna varit till försäljning i europeiska butiker hade produkterna snabbt kunnat åläggas försäljningsförbud och återkallas, men eftersom både plattformarna och tillverkarna ligger utanför EU är det faktiskt du själv som ansvarar för att produkten är säker att använda, skriver Sveriges Konsumenter i bakgrundsinformationen till kampanjen.

Man vill även få en större kunskap kring den problematik som kan uppstå och ber därför konsumenter som råkat illa ut att ta kontakt med dem för att svara på frågor.