Energi

Ytterligare höjningar av elnätsavgiften

Många kunder drabbas när elnätsföretaget återigen höjer elnätsavgiften.

EON går nu ut och aviserar om ytterligare höjningar av elnätsavgiften. Företaget har redan höjt elnätsavgiften flera gånger sista året, precis som en rad andra stora företag, men om en månad väntar ännu en 10-procentig höjning för cirka en miljon av företagets kunder. Även Ellevio höjer avgiften med start 1 juni för en stor del av sina kunder.

Både regeringen och Energimarknadsinspektionen har tidigare kritiserat elnätsföretagen för deras kraftiga höjningar av elnätsavgiften sista två åren. Nyligen kom också Nils Holgersson-rapporten som visade samlad statistik för exakt hur stora höjningarna varit hittills. Vattenfall, E.ON och Ellevio ligger i topp, och är även de företag som fortsätter att ta täten för höjningarna. Enligt dem är det eftersatt underhåll och behov av att gräva ned elledningar som gör att de måste göra dessa ändringar.

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som beslutar om tak för avgifterna som företagen får ta ut. Men en tidigare dom ger elnätsföretagen rätt att höja mer än vad Energimarknadsinspektionen satt som högsta gräns för denna period. 

Huruvida regeringen kommer att införa några åtgärder återstår att se.