Energi, Värme

Vedpanna & vedpannor - fakta

Vedpanna & vedpannor - fakta

Allt fler väljer att elda med någon typ av biobränsle och den som har god tillgång till ved väljer ofta att sätta in en vedpanna i huset. Vad finns det för olika typer av vedpannor och hur väljer du panna?

Funderar du på att investera i en vedpanna? Du är inte ensam, allt fler väljer någon form av biobränslekombination för uppvärmning. Vi undersökte vad som skiljer olika vedpannor åt, vad de kostar och vilka tillval man kan göra på en vedpanna.

– Det är viktigt att du köper en vedpanna som uppfyller Boverkets utsläppskrav, att den är miljögodkänd. Dessa vedpannor är uteslutande keramiska pannor, som ger lägre utsläpp och brinner mer stabilt. Och köpet förutsätter att du kombinerar pannan med en ackumulatortank, säger Lennart Gustavsson som är seniorforskare hos SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och expert på vedpannor.

Moderna pannor kostar mellan 25 000-60 000 kronor beroende på bland annat verkningsgrad, storlek, tillbehör så som fläkt och liknande samt extrafunktioner i form av exempelvis halvautomatisk sotning. Vi beskriver dessa mer ingående under nästa rubrik.

I samband med att du köper panna köper du vanligen också en ackumulatortank. Vilken storlek avgörs utifrån valet av vedpanna och i beskrivningen till denna står det vilken slags ackumulatortank du ska välja.

En ackumulatortank kostar i sin tur mellan 8 000-20 000 kronor (exklusive installation), beroende på bland annat dess volym och isoleringsförmåga, du vill ju i största möjliga mån undvika värmeförlust.

Klicka här för att läsa mer om hur du väljer ackumulatortank. 

Valen du ställs inför vid köp av panna
För att välja rätt vedpanna till ditt hus bör du gå igenom de här punkterna: 

  • Se till så att pannan uppfyller Boverkets utsläppskrav
  • Matcha watt mot energibehov, normalstort hus = 25-30 watt
  • Ju större vedutrymme pannan har, desto mer sällan behöver du elda. Minst 100 liter är att rekommendera.
  • Liten pannvattenvolym = snabbare upp i arbetstemperatur
  • Skorstenen ska vara korrekt dimensionerad mot pannan.
  • Matcha pannan med rätt ackumulatortank

– Det som skiljer pannorna åt är oftast vedmagasinets volym och utrymme för vedlängd. Även tjockleken på plåten i pannorna och verkningsgraden, säger Anders Andersson som är säljare av pannor hos Baxi.se.

För det första behöver du ställa köpet i förhållande till ditt faktiska energibehov så att pannans kilowatt matchar detta.

– Man ska tänka på att effekten på pannan är rimlig i förhållande till vad huset drar. Till ett normalhus bör den vara kanske 25-30 kilowatt, är det ett stort hus på landet behöver den vara större. Det är dock svårt att säga generellt, säger Lennart Gustavsson.

Två andra delar du ska titta på är vedutrymme och pannvattenvolym. Ju större vedutrymme desto mer kan du lassa in på en gång och ju mer sällan behöver du elda, Lennart menar att runt 100 liter är en bra siffra.

Tvärtom är det när det kommer till pannvattenvolym.

– Liten vattenvolym är i princip en fördel. Man vill ha upp temperaturen så fort som möjligt. Liten vattenvolym gör att temperaturen ökar fortare och pannan kommer upp i arbetstemperatur på kortare tid, säger Lennart.

Skorstenen är också viktig. Den måste ha korrekt dimension för vedeldning. Byter du exempelvis från en oljepanna är skorstenen ofta för liten. Med vedpanna blir det i jämförelse mycket mer rökgaser som ska ta sig ut från vedpannan, varför skorstenen måste vara större för att det ska vara tillräckligt bra drag.  Klicka här för att läsa om att välja skorsten

Fläkt och lambdastyrning
Det är även vanligt idag med pannor med inbyggd fläkt. Fläkten drar då ut gaser eller blåser in luft till förbränningen, således är dessa pannor mer okänsliga för storleken på skorsten och det blir mer stabilt. Men pannor med fläkt är också känsligare, eftersom det vid längre strömavbrott innebär att du bara kan nödelda och att det brinner dåligt. 

En annan ganska ny funktion är lambdastyrning. Tekniken innebär att en enhet mäter hur mycket extraluft som passerar genom pannan och ser till att du kan ställa den så lågt som möjligt utan att strypa förbränningen.

– Lambdastyrning gör pannan effektivare och ger lägre utsläpp, den kommer vara ett krav i framtiden. Dock så fördyrar den pannan med 10 000-15.000 kronor. Samtidigt ökar den verkningsgraden cirka 10-15 procent, säger Eivor Berger hos Varmebaronen.se.

Läs mer
Se till att ha en bra skorsten
Ackumulatortanken hjärta i värmesystemet
Vedeldning en stimulerande syssla