Energi, Pellets

Ackumulatortank hjärta i värmesystemet

Hus med ackumulatortank

Hus med ackumulatortank

Värmen kan bli både billigare, tryggare och miljövänligare om du kombinerar olika energislag. Om du investerar i ett vattenburet system bör du utgå från ackumulatortanken och sedan bygga på med lämpliga värmekällor.

El, ved, pellets, solfångare, fjärrvärme eller värmepump? Det pågår en ständig diskussion om vilka värmesystem och energislag som är mest fördelaktiga för att värma upp våra hus. Rekommendationerna har avlöst varandra i takt med att energipriserna förändrats och miljökraven ökat.
Klaus Lorenz, forskningsingenjör på Högskolan Dalarna och författare till boken ”Att välja värmesystem för villan” rekommenderar dagens villaägare att tänka långsiktigt.

– Omvärlden förändras, likaså familjesituationen i huset. Med tanke på detta är det en fördel att bygga ett så flexibelt system som möjligt där olika värmekällor kan samverka och prioriteras utifrån effektivitet och värmeekonomi.

Valet av uppvärmningssystem påverkas naturligtvis av många faktorer, alltifrån husets förutsättningar och lokala förhållanden till hushållets energibehov. Det är också stor skillnad mellan att rusta upp eller byta ett befintligt värmesystem, eller installera det i samband med ett nybygge.

– Om förutsättningarna finns är det tryggast att välja ett vattenburet system med en ackumulatortank som distribuerar både värmen och tappvarmvattnet till hushållet. Med en sådan lösning kan man lägga till och byta ut värmekällor utan att behöva ersätta eller bygga om hela systemet i framtiden.

Klaus Lorenz beskriver ackumulatortanken som ”hjärtat i värmesystemet”. Ackumulatortanken är en värmeisolerad behållare som mellanlagrar all värme som produceras. Om du till exempel eldar i en vedpanna under kvällen kan ackumulatortanken bevara värmen och leverera den till husets radiatorer nästa dag. Likaså kan en solfångare på taket ladda ackumulatortanken under en solig dag och ge varmt duschvatten till kvällen. Värmedistributionen blir därmed stabilare och mer jämt fördelad över dygnet.

– Du bör utgå från ackumulatortanken först och förvissa dig om att den kan anslutas till olika typer av värmekällor. Tänk på att välja en modell som är neutral och inte bunden till en specifik systemlösning, vilket kan vara fallet om man till exempel anlitar en värmepumpsleverantör som erbjuder en kompaktlösning.

En neutral ackumulatortank kan i princip anslutas till alla typer av värmekällor för vattenburna system: biobränslepanna, vattenmantlad kamin, fjärrvärme, värmepump och solfångare. En elpatron brukar dessutom ingå för stöduppvärmning.
– Kombinationsmöjligheterna är många, men oftast väljer man ett par värmekällor som fungerar bra ihop. Exempelvis biopanna och solfångare, eller värmepump och pelletskamin.

Det är viktigt att ackumulatortanken blir rätt dimensionerad efter husets värme- och varmvattenbehov. Generellt brukar man räkna med att ett mindre hushåll (2-3 personer) kräver en ackumulatortankvolym på 500 liter, medan ett större hushåll (4-5 personer) kräver en volym på 750 liter. För vedeldning krävs dock en större ackumulatortank på 1500 liter eller större.

En ackumulatortank som är rätt installerad skiktar vattnet i varmt och kallt där det kalla vattnet, som är tyngst, sjunker ner mot bottnen. Med denna reglerfunktion kan det varma ”toppvattnet” ledas ut med jämn temperatur till husets radiatorer samtidigt som det avkylda vattnet cirkulerar tillbaka till botten av tanken.

Vid inkopplingen av olika värmekällor ska installatören se till att de källor som är mest värmeekonomiska laddar tanken först. Om det till exempel ingår en solfångare i systemet bör denna energikälla prioriteras eftersom den bidrar med gratis varmvatten. I detta fall placeras solslingan i botten av tanken där temperaturen ska vara låg för att solvärmen ska bidra optimalt.

– Installationen av ackumulatortanken är helt avgörande för värmesystemets effektivitet. Ett tips är att söka efter installatörer som är vana att arbeta med biobränsleanläggningar och solvärme, men det är alltid viktigt att ställa kritiska frågor till installatören och gärna läsa på lite själv om hur det fungerar, säger Klaus Lorenz.

Priset för en ny ackumulatortank ligger kring 20 000-30 000 kronor, inklusive installation. Viktigt att tänka på är att den kräver utrymme och kan vara svår att passa in med standardmåtten i moderna hus.
– Husbranschen har dessvärre inte anpassat sig för den här typen av värmesystem utan bygger med alltför snåla mått, enligt standarden 60 x 60 cm. Om man köper ett nytt hus bör man kontrollera med husföretaget om det finns utrymme för ett större apparatrum, säger Klaus Lorenz.

Flexiblare värmesystem – två exempel

Hus med direktverkande el
Fundera på om du vill investera i ett vattenburet värmesystem ”stora lösningen”, eller välja en enklare, kompletterande uppvärmning ”lilla lösningen”.
• Stora lösningen. Bygg om till vattenburen värme. Installera en ackumulatortank och ett antal radiatorer. I första steget har du då vattenburen elvärme. Ackumulatortanken värms upp med hjälp av el. Denna ger sedan värme till både huset och tappvattnet. I nästa steg kan du installera en solfångare och en vattenmantlad pelletskamin för att ersätta all elvärme, eller du kan installera en berg- eller markvärmepump och på så vis minska elförbrukningen.
• Lilla lösningen. Installera en (icke vattenmantlad) pelletskamin eller en luft/luftvärmepump, samt ett tappvattensystem för solvärme. Med dessa åtgärder minskar du din elanvändning med cirka en tredjedel (luft-luft värmepump), eller med cirka hälften (pellets och sol).

Hus med fjärrvärme
Vill du komplettera fjärrvärmen med solvärme för att minska din energiförbrukning? Vill du elda med ved vissa tider på året så att du inte behöver köpa så mycket energi från fjärrvärmebolaget? Eller du vill kunna använda pellets om priset på fjärrvärme skulle stiga?
• Diskutera vilka möjligheter som finns med ditt lokala fjärrvärmebolag.
• Installera en ackumulatortank.
• Var noga med att hopkopplingar görs av en behörig och kunnig installatör.
Tänk på!
• För att alla värmekällor du använder ska komma till sin rätt, måste varmvattnet i första hand tas från ackumulatortanken (och inte från fjärrvärmecentralen). Fjärrvärmen bör ta vid först om (exempelvis) det solvärmda vattnet inte kommer upp i tillräcklig temperatur.

Lästips med fler exempel: Klaus Lorenz & Annette Henning ”Att välja värmesystem för villan” (2005). Boken kan köpas eller laddas ned i pdf-format via Högskolan Dalarna. Lars Bärtås