Värme, Energi

Växande intresse för solceller

Nästan dubbelt så många valde att skaffa solceller förra året jämfört med året före visar färsk statistik från Energimyndigheten. Som bidragande faktor till detta växande intresse anges bland annat fallande priser och större konkurrens mellan företagen. Lägre priser betyder i sin tur att investeringen betalar sig snabbare.

- Marknaden har långsamt börjat röra på sig allt sedan statliga subventioner infördes första gången 2005. Nu ökar antalet installationer i Sverige snabbt, om än från en låg nivå, och intresset är stort från många håll, inte minst från privatpersoner, säger Johan Lindahl på Uppsala Universitet som ansvarar för att ta fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Enligt myndigheten kostar ett normalstort system på 3 kW cirka 66 000 kronor exklusive moms.