Kraftig ökning av solcellsanläggningar i Sverige

Solceller på ett hustak.

Solceller på ett hustak. Foto: EON

Många husägare skaffade solceller under förra året, just småskaliga anläggningar dominerar statistiken.

Antalet småskaliga solcellsanläggningar ökade kraftigt i fjol. Totalt finns nu 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och det innebär en ökning med 19 000 stycken. Majoriteten utgörs av så kallade småskaliga anläggningar, främst sådana på småhustak landet över.

– Under året har det alltså byggts väldigt många mindre solcellsanläggningar. Antalet småskaliga producenter ökar, så nu när vårsolen lyser kommer allt fler fastigheter kunna använda sig av sin egen el, säger Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten som är de som tagit fram statistiken.

De kommuner som har störst installerad effekt är Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping.