Ekonomi, Värme, Energi, Solceller

Vad kostar solceller och hur lönsamt?

Ett hus med solceller i Skåne.

Ett hus med solceller i Skåne. Foto: My Wahlberg

Allt fler husägare i Sverige vill producera sin egen el med solceller. Men hur lönsamt är det egentligen? I den här artikeln gör vi en kalkyl på en solcellsinvestering för ett hus med rätt förutsättningar.

Med en nätansluten solcellsanläggning kan du producera din egen el direkt från solen och du kan också sälja eventuellt överskott till en elhandlare. Investerar du i en anläggning måste du dock räkna med att det ekonomiska utfallet kan påverkas av många faktorer, alltifrån hur mycket el du producerar, använder och säljer till hur elpriserna varierar. Det innebär att du måste utgå från vissa antaganden som kan ändras med tiden.

Vårt exempelhus

Vi har ett äldre 1,5-planshus, beläget i Göteborg. Husets ena taksida ligger i söderläge, vilket ger optimala förutsättningar för solelsproduktion. Huset värms med en luft/vattenvärmepump och har en årlig elförbrukning på 15 000 kilowattimmar (kWh), inklusive hushållsel.  

Vår solcellsanläggning

Vi vill täcka en stor del av takytan med solceller och beräknar att det är lämpligt med en anläggning på 8 kilowatt (kW), bestående av 32 moduler x 250 watt, sammanlagt 55 kvadratmeter. Verkningsgraden på moderna solcellspaneler är cirka 15 procent och vår anläggning bör i genomsnitt kunna leverera åtminstone 7 500 kWh/år

Material och pris för solcellsanläggningen

En solcellsanläggning omfattar, förutom modulerna, monteringstillbehör, kablar och växelriktare, som optimerar effekten på anläggningen och omvandlar solcellselen (likström) till växelström. Vi tar in offerter från några etablerade leverantörer som erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket med dokumenterat bra kvalitet och som kan visa referenser.

Vi beställer ett paket, med moduler, tillbehör och en central växelriktare på 7 kW.

Pris: 110 000 kr, inkl moms. 

Installationskostnad

När det gäller installationen kan vi välja att anlita en installatör, samt en elektriker, som tar ansvar för hela jobbet. Å andra sidan kan vi spara en bra slant på att utföra mycket av monteringen på egen hand. Vi får dock räkna med att det tillkommer vissa utgifter för frakt, hyra av byggnadsställningar mm. Inkopplingen av systemet måste också göras av en elektriker.

Alternativ 1 (Installatör/elektriker): 40 000 kr, inkl moms. Totalt: 150 000 kr.

Alternativ 2. (Egen installation/elektriker): 10 000 kr, inkl moms. Totalt: 120 000 kr.

Underhållskostnad

En solcellsanläggning kräver i princip inget underhåll. Däremot är det troligt att växelriktaren måste bytas en gång under anläggningens livslängd. Växelriktaren kostar cirka 20 000 kr, en kostnad som vi fördelar på 25 år, vilket innebär 800 kr/år.

Bidrag

Vi kan ansöka om statligt investeringsstöd för vår solcellsanläggning, vilket för privatpersoner uppgår till 20 % av den totala kostnaden. Anlitar vi en installatör kan vi överväga att istället utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna, då får vi snabbare tillbaka ersättningen jämfört med om vi väntar in beslut om solcellsstöd. Ersättningen blir dock betydligt mindre jämfört med solcellsbidraget. Det går inte att kombinera de båda stöden, så måste vi göra ett val. 

Alternativ 1. Solcellsbidrag (20 % av total investering): 150 000-30 000 kr= 120 000 kr.

Alternativ 2. Solcellsbidrag (20 % av total investering): 120 000-24 000 kr= 96 000 kr.

Alternativ ROT-avdrag (30 % av installation, 40 000 kr): 150 000-12 000 kr = 138 000 kr. 

Försäljning och skattereduktion

Som solelsproducent kan vi sälja överskottet som matas ut på nätet och som inte förbrukas i hushållet. Vi kan också få skattreduktion med 60 öre/kWh för överskottselen. Dessutom har vi möjlighet att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier från vår anläggning, vilket numera smidigast sker via ett avtal med ett elhandelsföretag. Företaget kan ta ut en avgift för denna tjänst, vilket inte inkluderas i vår kalkyl. Vi inkluderar inte heller ersättningsformen ”nätnytta” som elnätsägaren betalar, då denna ersättning är marginell.

Vi gör en ungefärlig bedömning att 50 % av vår produktion säljs till ett elhandelsföretag (3750 kWh/år), medan 50 % används i vårt hushåll (3750 kWh/år). Vi tecknar ett avtal med ett elhandelsföretag som köper vår el, inkl elcertifikat och ursprungsgarantier, för 75 öre/kWh, inkl moms. (Här kan naturligtvis både regler och avtal ändras över tid, men det ger troligtvis ingen stor påverkan på resultatet.)

Årlig elförsäljning (3750 kWh x 0,75): 2 812 kr.

Årlig skattereduktion (3750 kWh x 0,6): 2 250 kr

Besparing på köpt el

I vår kalkyl använder vi 50 % av elproduktionen i hushållet och slipper då köpa 3500 kWh el om året. Om vi antar att den totala rörliga kostnaden för elen är 1,25 kr/kWh, blir besparingen 4 375 kr per år. Avkastningen påverkas naturligtvis om elpriset stiger eller sjunker.

Livslängd på anläggningen

Vår anläggning bör kunna producera el i över 30 år, men vi räknar istället med en livslängd på 25 år där effekten sänks med 0,5 % per år.

Betalning

Vi betalar en kontantinsats på 10 000 kr, och finansierar resterande del av anläggningen med ett banklån som amorteras under 12 år. Räntan på lånet är 2%. 

Summering av kalkylen

Vi sammanställer våra siffror med hjälp av en kalkyl, framtagen av Erik Wallnér på Chalmers Tekniska Högskola, avd Energi & Miljö. Tänk på att vissa parametrar inte finns med, t ex beräkning av inflation.

Du hittar beräkningskalkylen här:https://www.google.se/#q=erik+wallner+solcellskalkyl

Alternativ 1: (Solcellspaket/installation)
Kostnad (efter solcellsbidrag): 120 000 kr (lån: 110 000 kr, kontant 10 000 kr)
Amortering/år (12 år): 9 167 kr/år
Intäkter + minskade elkostnader (genomsnitt/år): 8 689 kr/år
Återbetalningstid: 15 år
År med "gratis" el: 10 år
Summa efter 25 år (kostnader minus intäkter) 87 161 kr i totalt överskott.

Alternativ 2: (Solcellspaket/egen installation)
Kostnad (efter solcellsbidrag): 96 000 kr (lån: 86 000 kr, kontant 10 000 kr)
Amortering/år (12 år): 7 167 kr/år
Intäkter + minskade elkostnader (genomsnitt/år): 8 689 kr/år
Återbetalningstid: 12 år
År med "gratis" el: 13 år
Summa efter 25 år (kostnader minus intäkter) 113 345 kr i totalt överskott.

Alternativ 3: (Solcellspaket/installation)
Kostnad (efter ROT-avdrag): 96 000 kr (lån: 86 000 kr, kontant 10 000 kr)
Amortering/år (12 år): 10 667 kr/år
Intäkter + minskade elkostnader (genomsnitt/år): 8 689 kr/år
Återbetalningstid: 17 år
År med "gratis" el: 8 år
Summa efter 25 år (kostnader minus intäkter) 67 523 kr i totalt överskott.

Källor: Prislistor och information är hämtade från olika solcellsleverantörer, samt kalkyl från Erik Wallnér, Chalmers.

Läs mer

Solenergi minskar familjens elnota