Energieffektivisera huset - åtgärderna som ger störst besparing

Oroar du dig över stigande energiräkningar? Här får du förslag på åtgärder och investeringar som du kan göra för att kapa energiutgifterna rejält.

Sida 1 av 6

Installera bergvärme

Bergvärme

Medlemmen P-plats har borrat bergvärmehål i trädgården. Foto: P-plats

Investering: Hög, ca 150 000–200 000 kr.

Tid: Bergvärme kräver tillstånd hos kommunen, räkna med handläggningstid på 4–6 veckor. Leveranstider för värmepumpar är för närvarande långa, uppåt 6–12 månader. Själva installationen tar i regel 2–3 dagar.

Allmänt: Bergvärme är ett stabilt uppvärmningssätt och kan, med rätt förutsättningar, sänka de totala värmekostnaderna i huset med upp till 80 procent. Samtidigt är det i regel det dyraste värmepumpsalternativet, på grund av kostnaden för bergborrning och tillhörande installationsmaterial. Investeringen lönar sig bäst om hushållet har hög förbrukning av värme och varmvatten, över 20 000 kWh/år. För att installera bergvärme krävs att bostaden har ett vattenburet distributionssystem.

Investeringskostnad: En bergvärmepump av etablerat märke kostar 70 000–100 000 kronor, beroende på modell och kapacitet. Vanligen säljs dock inte bergvärmepumpar separat, utan som en del i ett installationspaket. I normala fall krävs en energibrunn på 150–200 meter där kostnaden för borrning/foderrör brukar hamna kring 40 000–60 000 kr. Kostnaden för själva värmepumpinstallationen är vanligen ca 20 000 kr.

Räkneexempel: En 1960-talsvilla i Stockholm med vattenburen elpanna och radiatorer konverteras till bergvärme med 9 kW värmepump och 180 meter energibrunn.

Totalpris: 160 000 kr, efter rotavdrag (35 % av installationskostnaden).
Den årliga energiförbrukningen för värme/varmvatten reduceras från 30 000 kWh till 7 500 kWh, en besparing på 22 500 kWh/år.
Med ett genomsnittligt elpris på 1,50 kr/kWh ger investeringen en årlig besparing på 33 750 kr, vilket motsvarar en pay off-tid på cirka 4,5 år.

Tänk på att elprisvariationer, elavtal mm kan påverka kalkylen väsentligt.

Sida 2 av 6

Konvertera till vattenburen värme

Vattenradiator

En vattenburen radiator hos en av våra medlemmar. Foto: Mary7308

Investering: Hög, ca 150 000–200 000 kr.

Tid: Anlita installatör för rördragning. Själva arbetet kan ta 3–5 dagar beroende på förutsättningarna i huset.

Allmänt: Omkring 200 000 villor i Sverige värms med direktverkande elvärme. Uppvärmningssättet är praktiskt, men kostnaderna riskerar att bli betungande när elpriset stiger. Genom att byta till vattenburen uppvärmning kan du sänka dina värmekostnader och dessutom få ett mer flexibelt värmesystem. Som uppvärmningskälla kan du till exempel välja en värmepump, biobränslepanna eller fjärrvärme. Installationsarbetet med nya ledningar och värmeelement innebär dock stora ingrepp i huset. Av detta skäl är det lämpligt att kombinera arbetet med andra renoveringsåtgärder som du vill utföra.

Investeringskostnad: Projektering och rördragning utgör en väsentlig del av kostnaden. I offerter som vi tittat på ligger arbetskostnaden kring 50 000–80 000 kr, ungefär en tredjedel av totalkostnaden. Valet av värmekälla påverkar i hög grad investerings- och driftskostnaderna. En fjärrvärmeinstallation är generellt något billigare än installation av värmepump eller biopanna, men ger ofta högre driftskostnader än värmepumpar. Fjärrvärmepriserna varierar dock kraftigt i Sverige och kan vara ett fördelaktigt alternativ på vissa orter, se översikt i Nils Holgersson-rapporten.

Räkneexempel: En 1,5-plansvilla i Göteborg med direktverkande el konverteras till vattenburen värme med luft/vattenvärmepump. Villan har en uppvärmd yta på 130 kvm och en årlig elförbrukning för värme/varmvatten på ca 22 000 kWh. Villans effektbehov beräknas till 7 kW, och för värmedistributionen installeras 12 vattenburna radiatorer på bottenplan och övervåning.

Materialkostnad (värmepump, radiatorer): 148 000 kr
Arbetskostnad: 77 000 kr, inklusive projektering.
Rotavdrag: (avser installationsarbete) 27 000 kr.
Totalpris: 198 000 kr.

Leverantören räknar med att det nya värmesystemet kommer att effektivisera den årliga energiförbrukningen till 8 000 kWh, vilket ger en årlig besparing på 14 000 kWh/år. Med ett genomsnittligt elpris på 1,50 kr/kWh ger investeringen en årlig besparing på 21 000 kr, vilket motsvarar en pay off-tid på cirka 10 år.

Läs mer: Installera vattenburet värmesystem

Sida 3 av 6

Installera solceller

Solceller på tak

Villa med solceller. Foto: House AB

Investering: Hög, ca 100 000–200 000 kr, beroende på solcellsyta.

Tid: Leveranstider för solcellspaket har ökat och man kan få vänta upp till 6–9 månader på leverans. Installationen tar normalt 1–2 dagar. Efter installation får man räkna med 4–6 veckors handläggningstid för elmätarbyte och nätanslutning.

Allmänt: Med nätanslutna solceller producerar du egen el och kan därmed minska hushållets elräkningar, samtidigt som du kan sälja överskottsel från anläggningen och även få skattereduktion för överskottet. Investeringen förutsätter ett gynnsamt solläge (skuggfria ytor i syd/väst/öst) och blir mer lönsam ju högre elpriserna stiger.

Investeringskostnad: Material (solpaneler, växelriktare mm) utgör huvuddelen av investeringen, medan projektering och installation utgör ungefär 10–15 procent av totalkostnaden. Solcellsleverantörer baserar i regel sina priser på en komplett installation. I dagsläget kostar ett solcellspaket i genomsnitt cirka 18 000 kronor per installerad kW, inklusive moms. Totalpriset per kW blir lägre vid installation av en större anläggning.

Räkneexempel: En nyckelfärdig solcellsanläggning på 8 kW monteras på en villa i Småland med årlig elförbrukning på 15 000 kWh. Anläggningen beräknas årligen producera cirka 7600 kWh, drygt hälften av hushållets årliga elbehov.
Pris 8 kW solcellspaket, inkl installation: 130 000 kr.
Grönt avdrag: 19 500 kr.
Totalpris: 110 500 kr.

Vi kan anta att intäkterna hamnar kring 10 000–12 000 kr/år, baserat på 1,50 kr/kWh och försäljning på 0,75 kr/kWh. Pay off-tiden uppgår i detta fall till knappt 10 år.
Obs! Kalkylens intäkter beräknas på minskat elinköp, såld överskottsel och skattereduktion.

Testa en egen solcellskalkyl här Solcellskollen - Räkna på solceller

Sida 4 av 6

Energiförbättra fönstren

Villa som kan behöva fönsterbyte

Villa med äldre fönster. Foto: Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Investering: Mellan.

Tid: Leveranstiden varierar mellan olika glasmästare. Att enbart byta glas tar generellt ca 30–60 min för ett vanligt tvåglasfönster. Är du händig kan du göra arbetet själv.

Allmänt: Att byta fönster i huset är en stor utgift som inte kan motiveras enbart av energisparskäl. Har du äldre tvåglasfönster av bra kvalitet är det mer lönsamt att byta ut det inre glaset mot ett lågenergiglas eller isolerruta. Du behåller då fönstrets ursprungliga ramar, samtidigt som värmeläckage och kallras minskar. Åtgärden resulterar i att fönstrets U-värde blir likvärdigt med ett konventionellt treglasfönster (1,3–1,9).

Räkneexempel: Vi anlitar en glasmästare för att montera 4 mm lågenergiglas i 16 kopplade tvåglasfönster, totalt 20 kvm glasyta. Kostnaden för själva glaset är 750 kr/kvm och arbetskostnaden 500 kr/tim. Eventuellt övriga renoveringsåtgärder på fönstren ingår inte i kalkylen. Notera att lågenergiglas är det vanligaste alternativet för energirenovering av fönster, medan montering av isolerglas/isolerkassett är en dyrare åtgärd med något längre återbetalningstid i relation till energibesparingen.
Energiglas (4 mm), 20 kvm: 15 000 kr.
Arbete/montering (14 tim): 7000 kr
Rotavdrag för arbetskostnader (50%): -3500 kr
Totalpris: 18 500 kr
Energibesparing: De tidigare fönstrens U-värde på 2,8 minskar till 1,8, tack vare glasbytet. Det ger en sammanlagd energibesparing på 2000 kWh/år. Med ett genomsnittligt elpris på 1.50 kr/kWh har vi återbetalat investeringen på drygt sex år.

Läs mer: Byta fönster eller renovera de gamla?

Sida 5 av 6

Tilläggsisolera vinden

Vin som ska isoleras

Medlemmen clevertons vind, isolerad med lösull. Fotograf: cleverton

Investering: Mellan.

Tid: Varierar beroende på isolermetod och förutsättningar i vindsutrymmet. Kan vara ett lämpligt gör-det-själv-projekt.

Allmänt: En stor del av värmen från bostaden stiger uppåt och riskerar att försvinna genom vindsutrymmet. Eftersom vindsbjälklaget utgör en relativt stor yta är det i regel lönsamt att tilläggsisolera. Är vinden lätt åtkomlig finns det goda förutsättningar att göra mycket av arbetet själv. Men det kan vara värt att låta en fackman bedöma hur utrymmet bör isoleras och vilket isolermaterial som är lämpligt att använda. Förutom isoleringens tjocklek påverkas energiresultatet av hur vindsutrymmet är konstruerat och vilket klimat som råder där du bor.

Investeringskostnad: Varierar beroende på isolermaterial och metod. De vanligaste och billigaste isolermaterialen är mineralull eller cellulosafiber i lösull eller skivor. En rekommendation är att använda liknande material som det befintliga isolermaterialet i utrymmet som ska tilläggsisoleras.

Räkneexempel: Vi utgår från en 1,5-plansvilla med ett vindsutrymme på totalt 80 kvm som är isolerad med 120 mm mineralull. I samråd med en isoleringsfirma väljer vi att låta tilläggsisolera hela utrymmet med ytterligare 300 mm lösull.
Material, 300 mm mineralull (220 kr/kvm x 80 kvm): 17 600 kr.
Arbete: 6000 kr
Rotavdrag för arbetskostnader (50%): -3000 kr
Totalpris: 20 600 kr

Energibesparing: Tilläggsisoleringen med 300 mm lösull ger i det här fallet en energibesparing på cirka 2600 kWh/år. Med ett genomsnittligt elpris på 1.50 kr/kWh har familjen återbetalt sin investering efter 5 år.
Tänk på! En bra princip är att tilläggsisolera vinden med viss försiktighet. Att isolera för mycket är både dyrt och riskabelt, då vindsutrymmet blir kallare och mer känsligt för fuktbelastning.

Läs mer: Vad kostar det att tilläggsisolera vinden?

Sida 6 av 6

Installera luft/luftvärmepump

Liuft/luftvärmepump

Medlemmen dysse har installerat luft/luftvärmepump. Foto: dysse

Investering: Mellan.

Tid: Det kan vara långa leveranstider för vissa modeller av luft/luftvärmepumpar, uppåt 2–3 månader. Själva installationen tar i normala fall 1 dag.

Allmänt: Luft/luftvärmepumpar används i regel som komplement till det ordinarie värmesystemet, men kan med rätt förutsättningar utgöra en huvudvärmekälla i till exempel villor med direktverkande el. Värmepumpen kan även fungera för uppvärmning av biytor (garage, källare, Attefallshus mm). Energibesparingen bör mätas i relation till uppvärmd yta och alternativ värmekälla. I ett hus med direktverkande el kan värmepumpen ofta sänka de årliga uppvärmningskostnaderna med 25–50 procent.

Investeringskostnad: Utbudet av luftvärmepumpar är stort, liksom prisintervallet mellan olika modeller. De kändare varumärkena kostar i regel kring 13 000–20 000 kr. Installationskostnaden är vanligtvis cirka 5000–6000 kr.

Räkneexempel: Vi låter installera en luft/luftvärmepump i ett elvärmt hus i Sundsvall med en elförbrukning på cirka 22 000 kWh/år, varav cirka 14 000 kWh beräknas för uppvärmning med radiatorer.
Värmepump (max 7kW): 15 500 kr.
Arbete: 5500 kr
Totalpris efter rotavdrag: (30% av installationskostnaden): 19 350 kr.

Energibesparing: Värmepumpen beräknas minska eluppvärmningen med 35 procent, cirka 5000 kWh/år. Med ett elpris på 1,50 kr/kWh är investeringen betald inom knappt 3 år.

Läs mer: Luft/luft-värmepumpar – här är de bästa