Energi, Vad kostar det, Värme, Värmepumpar, VVS

Vad kostar bergvärme?

Medlemmen hevi borrade för bergvärme.

Medlemmen hevi borrade för bergvärme. Foto: hevi

Vi tar reda på vad det kostar att installera bergvärme, hur priset kan variera samt hur stor den årliga besparingen blir.

Har du ett vattenburet värmesystem och en stor energiförbrukning för att värma huset kommer det troligen att löna sig att installera bergvärme. Kostnaden för installationen varierar med dina förutsättningar för att borra på tomten, var i landet du bor och vilken värmepump du väljer.

Nedan visar vi ett exempel på vad det kostar att installera bergvärme under optimala förutsättningar och diskuterar hur priset kan variera och vilka faktorer som påverkar priset upp eller ner.

Vi utgår från ett 200 kvadratmeter stort hus byggt 1970 med en förbrukning om 35 000 kilowattimmar. Huset värms idag med vattenburen el med golvvärme på undervåningen och radiatorer på övervåningen.

Markförhållandena är idealiska vilket innebär att det räcker med sex meter foderrör.

Kostnad för att installera bergvärme
Totalt inklusive bergvärmepump, övrigt material, borra, gräva och installera:

151 809 kr exklusive ROT

Arbetskostnad: 69 562 kr
Material: 82 247 kr
Summa: 151 809 kr
Avgår ev. ROT: -34 781 kr
Totalt efter ROT-avdrag: 117 028 kronor

Arbete
Bergborrning: 55 000 kr
Installationskostnad : 10 812 kr
Grävning: 3 750 kr

Material
Foderrör: 3 372 kr
Rördelar till pumpen: 7 000 kr
Bergvärmepump: 68 750 kr
Container: 3 125 kr

Driftkostnad före bergvärmeinstallation, exklusive hushållsel: 28 500 kWh, varav 24 000 kWh uppvärmning och 4 500 kWh varmvatten.

Total inköpt energimängd med värmepump: 6 670 kWh (drivenergi för värmepump)

Beräknad besparing med ovanstående installation: 21 830 kWh/år

Planera bergvärmeinstallation
Är du intresserad av bergvärme bör du börja med att kontakta 3-5 olika installatörer. De kommer hem till dig, undersöker förhållandena på tomten, ser över var pannrummet befinner sig i huset och undersöker markförhållandena i området där du bor. 

Medlemmen Gearhead borrade för bergvärme

Medlemmen Gearhead borrade

Ni kommer även att diskutera hur stor er nuvarande elförbrukning är, och vad ni har för behov både nu och i framtiden.

Därefter får ni offerter från installatörerna och kan välja den som ni känner att ni fick bäst pris av och störst förtroende för.

Har du väl bestämt dig för att installera bergvärme består processen av två olika delar, dels installation av pannan och dels borrning av energibrunnen.

Hur lång tid projektet tar beror på huruvida din installatör genomför bägge delarna samtidigt eller om de gör dem var för sig. Görs de samtidigt kommer du att ha entreprenören där i omkring tre dagar. Är det däremot uppdelat på två olika företag får du räkna med omkring fem dagar. Detta påverkar dock inte priset.

Kostnad borra för bergvärme
Det som påverkar priset för att borra för bergvärme är dels djupet och dels mängden foderrör som krävs. Enligt Normbrunn 07 ska det alltid ingå minst sex meter foderrör. Två meter utav dessa sex meter foderrör ska förläggas i berg. Avståndet ner till berg kan göra att det krävs ett större antal meter foderrör, och detta påverkar i sin tur priset.

- För varje extra meter ner till berg fördyras anläggningen med runt 600-800 kronor per meter. Har du då 50 meter ner till berg blir det en extrakostnad på cirka 35 000 kronor, säger Björn Jonsson, som är verksamhetschef hos det göteborgsbaserade brunnsborrningsföretaget Gunnar Jonsson AB.

Tips: SGU har en databas att tillgå där man kan se alla borrhål sedan 40-talet, och då kan man se hur långt det är till berg i området där man bor och på så sätt få en uppfattning om hur många meter foderrör som kan tänkas krävas. Klicka här för att komma direkt till databasen med borrhål.

En annan fördyrning av anläggningen är om det tränger in saltvatten i brunnen, den måste då tätas. Men Björn förklarar att den merkostnaden inte ligger på mer än runt 5 000 kronor.

Utöver antalet meter foderrör och eventuellt saltvatten påverkas priset såklart också av djupet på energibrunnen, och det påverkas i sin tur av var i landet du bor och hur stor energiförbrukning du har.

- En tumregel man brukar säga är att man borrar en meter för varje kvadrat hus. Har du 200 kvadratmeter borrar du ungefär 200 meter. Men det beror lite på var i Sverige huset ligger. Tumregeln fungerar hyffsat här i Norrbotten, medan i Göteborg kanske 150 meters borrning räcker, säger Kenneth Hägg som driver Norrbottens Bergtjänst tillsammans med sin bror.

Du måste således utgå ifrån var du bor, men som schablon brukar man räkna med att borrningen av energibrunnen kostar omkring 300 kronor per meter.

Borrningen av energibrunnen går till som så att borrhålet placeras så nära pannrummet som möjligt, dock ej närmare än fyra meter. Entreprenören borrar själva energibrunnen och monterar därefter en bergvärmekollektor. Kollektorslangen dras in i pannrummet via väggen och där placeras sedan en bricka som beskriver var borrhålet är beläget i förhållande till huset.

Borrkaxet som sprutar upp hamnar antingen i en container, eller så tar markägaren hand om det själv. Allting schaktas sedan över, fylls igen och tätas enligt normen Normbrunn 07 så att inget är synligt ovan mark eller kan rinna ner i brunnen.

bergvärme

Medlemmen Husplaner har också bergvärme. Foto: Husplaner

Kostnad installera bergvärmepumpen
Förutom borrning av energibrunn ska även en bergvärmepump installeras. Det finns flera olika märken på marknaden med olika för- och nackdelar.

- Jag rekommenderar olika pannor beroende på hur husets förbrukning ser ut, om det är ett hög- eller lågtempererat system, om det är golvvärme eller inte, om det är tilläggsisolerat och hur behoven ser ut framöver, säger Kenneth Hägg.

Han förklarar att det viktigaste när det kommer till pannan dock är borrdjupet. Har du ett varmt borrhål med högt flöde får du också en effektiv värmepump oavsett märke. Däremot är garantier och annat lite olika hos de olika märkena. Läs tester och hör gärna efter i vårt forum vad folk har för erfarenheter av olika märken.

Installationen av pannan tar cirka 2,5-3 dagar. Dels ska det dras rör och dels ska eventuellt expansionskärl installeras. Därefter ska pannan ställas in så att du får ut mesta möjliga av den, och slutligen ska den även gås igenom med kunden.

- Själva installationen är den minsta kostnaden i alltihop. Den kostar omkring 17 000 kronor och då ingår rördelar och allt annat du kan tänkas behöva i den kostnaden, nästan hälften är material. Det är borrningen och själva bergvärmepumpen som är de stora kostnaderna, konstaterar Kenneth Hägg.

FAKTARUTA /Bör jag ha bergvärme?

En bergvärmepump har en livslängd på mellan 15-20 år, räkna därför in så att investeringen betalar sig inom det intervallet. Ju större energiförbrukning du har, desto snabbare betalar sig systemet.

För att bergvärme ska vara aktuellt gäller det att det finns berg inom cirka 50 meter från markytan - måste det fodras djupare än så är investeringskostnaden sällan motiverad. Har du däremot berg inom 50 meter och en förbrukning på omkring 15 000 kilowattimmar eller mer kommer investeringen troligen betala sig.

- Häruppe i Norrbotten brukar vi i genomsnitt säga att du sparat in investeringen på 6 år. Längre ner i landet tar det lite längre tid, säger Kenneth Hägg.

Björn Jonsson håller med om att de allra flesta i slutändan sparar pengar:

- Till och med om du går och lånar alla pengarna och måste betala räntor och amorteringar så betalar sig investeringen nästan alltid. Du får så mycket lägre månadskostnad. Lönsamheten finns alltid, även om du lånar varenda krona.

Men det är inte alltid som det handlar om pengar. Kenneth Hägg har haft kunder där investeringen skulle ta väldigt många år innan den var betald, men de ville ändå göra den eftersom den innebar en besparing i tid för dem - de hade kanske haft vedpanna tidigare och var trötta på att hugga och bära in ved varje år, eller oljepanna och ville ha något som inte innebar något arbete.

- Jag skulle råda dig att ta kontakt med en installatör och rådgöra med den. Då kommer alla funderingar och tankar att klarna och du kan fatta ett klokt beslut, säger Kenneth Hägg.

Tips: Ska du även borra egen vattenbrunn kan du “spara” pengar genom att genomföra borrning av energibrunn samtidigt.