Värme

Stärkt rätt till ersättning

En lagändring stärker konsumenters rätt vid elavbrott.

Vid årskiftet trädde en lagändring i kraft som innebär att konsumenter får stärkt rätt när det kommer till elavbrott. Från och med 2014 räcker det med avbrott på en fas för att du ska ha rätt till ersättning från elnätsföretaget.

Tidigare har vissa företag tolkat lagen från 2006 som att konsumenten bara har rätt till ersättning om avbrottet är på tre faser, även om det inte var tänkt så när lagen skrevs. Men sedan 1 januari i år gäller alltså ersättningen vid elavbrott längre än 12 timmar, oavsett om 1, 2 eller 3 faser är drabbade.