Så mycket varierar kvaliteten på varmvattenberedare

Energimyndigheten har testat 16 elvarmvattenberedare, och modellerna skiljer sig åt väsentligt.

Energimyndigheten genomför årligen tester på ett stort antal produkter, och denna gången har de testat elvarmvattenberedare utifrån en ny internationell testmetod. Resultatet från testet visar att det kan skilja stort i hur bra varmvattenberedarna presterar.

“Bland modellerna på 100 liter har Cabinet från MetroTherm lägst förluster med 339 kilowattimmar per år medan varmvattenberedaren Nemi Emalj från samma tillverkare har mer än dubbelt så höga förluster med 745 kilowattimmar per år, en skillnad på 400 kilowattimmar per år. Även för varmvattenberedarna på 200 liter är skillnaderna i förluster mellan de testade modellerna nästan 400 kilowattimmar per år.”

Energimyndigheten uppskattar kostnaden för förlusten till cirka 600 kronor per år om elpriset ligger på 1,50 kronor per kilowattimme. Hos modellerna på 300 liter är förlusten ännu större, där kan det skilja så mycket som 1 500 kronor om året.

Även mängden varmvatten som produceras varierar.

- Den volym tillverkarna uppger att beredarna har stämmer inte alltid överens med verkligheten. Man kan säga att ju varmare vatten och ju större volym som beredaren har, desto mer 40-gradigt vatten får användaren ut så det är en mycket viktig detalj, säger Martijn Jansen.

Bland 100-litersmodellerna är det Hajdu som presterar bäst och Tesy som presterar sämst, Hajdu kan producera 196 liter 40-gradigt varmvatten, medan Tesy klarar av ungefär hälften så mycket. Hos 200-litersmodellerna ger samma jämförelse 343 liter vatten från OSO och 268 från Nibe.

Här hittar du hela testet.