Vad kostar det, Energi

Priser på villaolja

Tillhör du de husägare som fortfarande värmer huset med en oljepanna? I så fall kan du tjäna en slant på att hitta rätt bränsleleverantör. Här ger vi aktuella prisexempel på villaolja.

Allmänt om oljeledning

Oljeeldning var ett populärt och prisvärt uppvärmningsalternativ i svenska villor fram till 1970-talet. Sedan dess har antalet oljepannor minskat kontinuerligt. Billigare och miljövänligare värmesystem, höjda bränsleskatter och statliga konverteringsstöd är de främsta anledningarna till att oljeeldningen minskat. År 2016 fanns det, enligt SCB:s statistik, omkring 60 000 oljeeldade villapannor, varav uppskattningsvis drygt hälften var i bruk. Totalt förbrukades cirka 0,4 terawattimmar (TWh) eldningsolja i småhus, vilket motsvarar ungefär 1 procent av uppvärmningen i småhus. Det kan jämföras med 2006 då oljeeldningen utgjorde ungefär 10 procent.

Kostnad för oljeeldning

Ett riktvärde är att 1 kubikmeter (m3) villaolja motsvarar cirka 10 000 kilowattimmar (kWh) el i energiutbyte. Olika faktorer kan påverka utbytet, framför allt anläggningens prestanda (brännare/panna/distributionssystem), men även kvaliteten på bränslet.
Förr i tiden förbrukade man ofta cirka 3 m3/år olja för uppvärmning och varmvatten i en normalstor villa. Det motsvarar med dagens prisnivå en årskostnad kring 35 000 kr. Nuförtiden brukar dock de flesta villaägare komplettera oljeeldning med alternativa uppvärmningssätt, som luft/luftvärmepumpar och vedkaminer.

Prisutveckling på villaolja

Priset på villaolja påverkas av de internationella marknadspriserna för råolja, samt inhemska bränsleskatter (som ökat i omgångar under 2000-talet) och leverantörernas marginal. Under 2000-talet har den totala kostnaden för eldningsolja för en småhuskund stigit med över 100 procent. Under 2008 och 2012 skedde stora prisstegringar, som mest uppemot 14 000 kr/m3, inklusive moms och frakt. De senaste åren har prisnivån legat kring 11 000-13 000 kr/m3.
Samtidigt är konkurrensen på marknaden tuff, vilket gör att priset varierar mellan olika leverantörer. Det framgår också av vår rundringning (se prisexempel nedan) där skillnaden mellan den dyraste och billigaste leverantören är cirka 1400 kr/m3 för samma typ av villaolja.

Olika typer av villaolja

  1. Den vanligaste och billigaste typen av villaolja är E10/Eo1S, även kallad ”inomhusolja” eller ”sommarkvalitet”. E10/Eo1S är avsedd för oljetankar och distribution i uppvärmda utrymmen, Oljan bör inte användas i temperaturer under 0 grader, då det finns risk för isbildning i tanken som kan orsaka driftstörningar.
  2. Villaoljan E32/Eo1V, även kallad ”vinterolja” eller ”vinterkvalitet”, är avsedd för oljetankar som står placerade i kalla utrymmen (kallförråd eller nedgrävd). E32/Eo1V tål temperaturer ned till cirka -30 grader. Priset är cirka 200-300 kr högre per m3 än E10/Eo1S.
  3. ”Miljöolja”. Många leverantörer erbjuder eldningsolja med lägre svavelhalt eller biobränslebaserade oljor som är mer miljövänliga. Några exempel är ”Bio 100” (Preem), ”Miljöolja” (OKQ8) och ”SweaX” (Swea Energi/QStar Oil). Priset för dessa oljor är som regel 400-800 kronor dyrare per m3. Förutom miljöargumentet hävdar företagen att dessa bränslealternativ ofta ger en något effektivare förbränning och dessutom minskar servicebehovet för oljepannan.

Leverantörer av villaolja

Det finns fortfarande ett relativt stort utbud av lokala företag som levererar villaolja. Många av företagen är ombud för större oljebolag som till exempel OK Q8, Preem och Swea Energi.  På vissa av företagens hemsidor hittar du aktuella priser, men i många fall måste du ringa och kolla eftersom priset ändras varje vecka. Det blir ofta billigast att anlita en lokal leverantör som inte är knuten till de större bolagen. Enklast är att söka på nätet.
Vid beställningar brukar leveranstiden vara 1-3 arbetsdagar, beroende på var du bor. Tänk på att de lönar sig att handla större volymer (över 1m3). De flesta företag tar ut frakttillägg vid leveranser under 1 m3 (i regel 300-500 kr extra).

Prisexempel på villaolja

Vi har ringt runt och jämfört priser* på standardolja E10/Eo1S (”sommarkvalitet”). Söker du efter alternativa produkter (E32/Eo1V eller miljöoljor) kan du räkna med att dessa kostar 200-800 kr mer, jämfört med E10/Eo1S.

Oljebolag

Område

Pris, kr/m3

OKQ8

Rikstäckande

13 115

NB Oljor

Västerås/Sala

13 100

Consentus/Preem

Rikstäckande

13 050

Swea Energi/QStar Oil

Rikstäckande

13 100

Dalviks Kvarn

Dalarna

12 270

Villaolja.nu

Rikstäckande

12 250

Kungsbacka Oljecenter

Kungsbacka/Göteborg

11 800

Listermacken

Skåne, Småland, Blekinge

11 723

*Alla prisexempel är hämtade under vecka 15, 2018. Priserna gäller leverans för 1 m3 villaolja och inkluderar moms och frakt. Vid större leveranser (över 1 m3) bli priset i regel några hundralappar billigare