Pellets, Energi

Pellets attraktivt alternativ

Pelletsbrännare från Baxi.

Pelletsbrännare från Baxi.

Vare sig du ska bygga nytt eller idag värmer huset med olja eller el, finns det flera fördelar med att välja pellets som energikälla. Pellets är miljövänligt och ger skattereduktion om du väljer det till det nyproducerade huset. Går du över från olja till pellets, betalar sig investeringen på 2,5 år och har du direktverkande el kan du sänka energikostnaden med upp till 70 %.

Pellets är ett biobränsle som ingår i naturens kretslopp - råvaran kommer från skogen som ständigt förnyas när den växer. Pellets ger låga utsläpp och är neutralt ur klimatsynpunkt. Vid förbränning släpper det ut samma mängd koldioxid som det växande trädet en gång tog upp från luften. Till skillnad mot oljeeldning tillkommer ingen ytterligare koldioxid.

Vid tillverkning av pellets använder man främst såg-, kutter- och hyvelspån från träindustri och sågverk. Råvaran torkas ordentligt innan den pressas till pelletstabletter, som sedan sållas och dammsugs innan de förpackas. Idag finns det ca 30 pelletsproducenter i Sverige och det importeras pellets från bl a Finland och Kanada. Pellets ska inte förväxlas med flis, som görs av snabbväxande energiskog och ofta har en högre fukthalt, vilket ger sämre förbränning. Pellets har nästan 2,5 gånger så högt energivärde som flis.

Brännare eller ny panna
Vill du elda med pellets kan du välja mellan olika alternativ till eldstad som också medför att du täcker husets värmebehov i olika grad.

Ska du täcka hela husets behov av uppvärmning och varmvatten kan du elda med pellets i panna som är ansluten till husets vattenburna värmesystem. Du kan antingen montera en pelletsbrännare på den befintliga olje- eller vedpannan (vilket går att göra på de allra flesta pannor), eller köpa en ny panna eller kombipanna som är speciellt avsedd för pelletseldning. Bränslet matas fram till pannan automatiskt från en enkel silo. Pelletsbrännaren monteras på den befintliga pannan på samma sätt som en oljebrännare. En pelletsbrännare kostar någonstans runt 20 000 och 30 000 kr. Du bör välja en brännare som är testad och godkänd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Pelletskamin
Du kan också elda med pellets i en pelletskamin och då täcka en del av bostadens värmebehov. Det här är t ex bra för den som värmer bostaden med direktverkande el, som kan minska kostnaden för köpt värme med upp till 70 % om han skaffar en pelletskamin. Hur mycket kaminen kan sänka värmekostnaden beror på hur värmen får möjlighet att spridas i huset. En öppen planlösning ger bättre spridning.

Pelletskaminen sprider varmluft med hjälp av en inbyggd fläkt. Den ser ut som en vedkamin, men har ett inbyggt utrymme för pelletslager. Den som har värmepump kan med en pelletskamin täcka hela husets värmebehov, även under kallare dagar. Du bör välja en kamin som är testad och godkänd av SP. Priset för en kamin är alltifrån 23 000 kr uppemot 55 000 kr, beroende på storlek och utförande. Installationskostnad på några tusenlappar tillkommer, liksom kostnaden för att bygga en skorsten om man inte har en sådan.

Pelletskorg
Du kan också använda pellets för myseldning i en befintlig eldstad. Du behöver då en pelletskorg, som du ställer in i öppna spisen, spisinsatsen, vedkaminen eller kakelugnen. En fylld korg brinner några timmar med jämn värmeavgivning. På det här sättet kan du elda bekvämare än med ved, få en jämnare värmeavgivning och med lägre utsläpp.

Hämta och lagra
Du kan köpa pellets i bulkleverans, säck eller hämta själv i lösvikt. Vid bulkleverans blåser en lastbil in pellets till ett pelletslager. Att köpa pellets i bulk ger oftast det lägsta priset.
Ska du elda med pellets i panna behöver du gott om plats för att lagra bränslet. Statens Energimyndighet rekommenderar att man anordnar ett lager som är anpassat till husets förbrukning, vanligen minst 6 kubikmeter pellets. Då kan man fylla upp minst tre ton vid leverans, vilket leverantören kräver. Vid leverans fyller en lastbil på en silo som rymmer pellets för några månaders behov. Silon kan stå utomhus, i ett garage, uthus eller i källaren. Från den större silon matas pellets till en mindre silo i närheten av pannan. Från denna går en matarskruv som automatiskt matar pellets till brännaren.

Jobbigt att elda med pellets?
Pelletseldning är automatiserad och bekväm, särskilt för den som är van vid att elda med ved. Eldar man pellets i panna, matas bränslet fram automatiskt till pannan från en enkel silo. En gång per vecka behöver brännaren eller kaminen askas ur. Köper du pellets i säck behöver du fylla på bränsle då och då. Har du helautomatiserat lager handlar det bara om att ringa och beställa ny bulkleverans när lagret börjar ta slut.

Pris och ekonomi
Priset för pellets varierar både lokalt med avstånd till pelletsfabriken och inköpsvolym, men ligger idag någonstans mellan 1 900 och 2 200 kr per ton.

2,1 ton eller 3 m3 pellets motsvarar 1 m3 olja och 10 000 KWh.

Priset på olja ligger idag på ca 7 200 kr per m3. Energivärdet på ved är svårare att beräkna, då det varierar med grad av uttorkning och kvalitet på träet, men det ligger någonstans mellan 1 000-1 500 kWh per travad kubikmeter ved.

Följande enkla kalkyl* illustrerar ytterligare vilka kostnader det medför att elda med pellets jämfört med olja. Kalkylen baseras på ungefärliga uppgifter samt att man konverterar från oljeeldning, vilket beräknas ha en årlig kostnad på ca 22 200 kr.

Investering i brännare ca 25 000 kr
Årsförbrukning ca 6,3 ton

Årskostnad pellets bulk ca 12 300 kr. Besparingen per år blir ca 9 800 kr och investeringen är återbetald på ca 2,5 år.

Om man istället köper pellets i småsäck blir kostnaden ca 14 700 kr och besparingen per år ca 7 200 kr och investeringen är då återbetald på ca 3 år.

Skattereduktion om du väljer pelletseldning vid nyproduktion
Från och med årsskiftet kan du få skattereduktion vid installation av ett biobränsleeldat uppvärmningssystem i ett nyproducerat småhus. Skattereduktionen är begränsad till max 15 000 kr och gäller installationer i permanentbostad som påbörjas tidigast den 1 januari 2004 och avslutas senast den 31 december 2006. För mer information och ansökningsblankett, kontakta Skatteverket.

* Räkneexempel från Statoil.

Pellets attraktivt alternativ bild 2
Pellets attraktivt alternativ bild 3
Läs mer